Infraestructures educatives

Atribució de la denominació específica de Vicente Verdú a l’institut d’ESO d’Elx

RESOLUCIÓ de 12 de desembre de 2023, de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació, per la qual s'atribueix la denominació específica de Vicente Verdú a l'Institut d'Educació Secundària número 11, d'Elx.

vicente verdú elx denominació

PDF

Decret creació de nou col·legi d’Educació Infantil i Primària a Torrevella

DECRET 215/2023, de 14 de desembre, del Consell, pel qual es crea el Col·legi d'Educació Infantil i Primària Número 14 en la localitat de Torrevieja.

nou col·legi educació primària educació infantil

PDF

Assignacions econòmiques per al manteniment i condicionament de les instal·lacions i l’equipament relacionat amb la impartició de cicles formatius de Formació Professional

RESOLUCIÓ de 29 de novembre de 2022, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es concedeixen les assignacions econòmiques per al manteniment i condicionament de les instal·lacions i l'equipament relacionat amb la impartició de cicles formatius de Formació Professional implantats en la Comunitat Valenciana mitjançant fons MRR, convocades per la Resolució de 16 d'agost de 2022, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial.

formacio professional fons mrr

PDF

RESOLUCIÓ de convocatòria de la sol·licitud d’assignacions econòmiques extraordinàries per a la creació i manteniment d’aules d’emprenedoria en els centres docents de titularitat pública

RESOLUCIÓ de14 de setembre de 2022, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es resol la convocatòria de la sol·licitud d'assignacions econòmiques extraordinàries per a la creació i manteniment d'aules d'emprenedoria en els centres docents de titularitat pública, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

emprenedoria creació i manteniment d'aules d'emprenedoria

PDF

Règim de cooperació Generalitat/Ajuntaments per a la construcció o reforma de centres públics

DECRET LLEI 5/2017, de 20 d’octubre, del Consell, pel qual s’estableix el règim jurídic de cooperació entre la Generalitat i les administracions locals de la Comunitat Valenciana per a la construcció, l’ampliació, l’adequació, la reforma i l’equipament de centres públics docents de la Generalitat.

reforma infraestructures generalitat valenciana construcció centres públics administració local adequació

PDF

Norma tècnica en matèria de reserves dotacionals educatives

DECRET 104/2014, de 4 de juliol, del Consell, pel qual s’aprova la norma tècnica en matèria de reserves dotacionals educatives.

reserves dotacionals educatives infraestructures

PDF

Directrius i paràmetres per a l’establiment de les reserves dotacionals educatives

Informació pública del projecte de decret del Consell pel qual s'aprova la norma tècnica per la qual es fixen les directrius i paràmetres per a l'establiment de les reserves dotacionals educatives, els requisits exigibles a les parcel·les de les mencionades reserves que alberguen centres públics i el contingut mínim documental necessari, així com el procediment per a l'emissió dels informes preceptius en matèria educativa referent als instruments de planejament que es requerisquen segons la normativa urbanística vigent en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

reserves dotacionals educatives projecte normativa urbanística

PDF

Requisitos mínimos de los centros que impartan enseñanzas escolares de régimen general

Real Decreto 1537/2003, de 5 de diciembre, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan enseñanzas escolares de régimen general (BOE 10/12/2003).

requisits reial decret ensenyaments generals centres docents boe 2003

PDF

Requisitos mínimos de los centros que impartan enseñanzas de régimen general nouniversitarias

Real decreto 1004/1991, de 14 de junio, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan enseñanzas de régimen general nouniversitarias.

requisits reial decret ensenyaments no universitaris centres docents boe 1991

PDF