1991

Reial Decret 1664/1991, pel qual es modifica el Reial Decret 895/1989.

Reial Decret 1664/1991, pel qual es modifica el Reial Decret 895/1989.

reial decret primària modificació infantil educació especial 1991 1989

 Plantilles

PDF

Reial Decret 1664/1991, pel qual es modifica el RD 895/1989.

Reial Decret 1664/1991, pel qual es modifica el RD 895/1989.

reial decret modificació 1991

 Trasllats Mestres

PDF

Mobilitat entre els cossos docents i l’adquisició de la condició de catedràtic

Reial Decret 575/1991, pel qual es regula la mobilitat entre els cossos docents i l'adquisició de la condició de catedràtic a què es refereix la llei orgànica 1/1990.

reial decret mobilitat docents catedràtic 1991

 Mobilitat

PDF

Requisitos mínimos de los centros que impartan enseñanzas de régimen general nouniversitarias

Real decreto 1004/1991, de 14 de junio, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan enseñanzas de régimen general nouniversitarias.

requisits reial decret ensenyaments no universitaris centres docents boe 1991

 Infraestructures educatives

PDF

Drets i deures de l’alumnat

Decret 246/1991, sobre drets i deures dels alumnes dels Centres Docents de nivells no universitaris de la Comunitat Valenciana.

drets deures centres docents alumnat 1991

 Alumnat

PDF

Adscripció professorat de secundària

Reial Decret 1701/1991, pel qual s'estableixen les especialitats del Cos de Professors d'Ensenyament Secundari, adscripció dels funcionarias i funcionàries docents a les mateixes i àrees i matèries que hauran d'impartir.

secundària adscripció cos de secundària 1991

 Adscripció cos de secundària

PDF