Adscripció cos de secundària

Es modifica l’adscripció, a efectes d’escolarització de l’alumnat, de centres que imparteixen ensenyaments d’educació primària a instituts i seccions d’educació secundària.

RESOLUCIÓ de 13 de març de 2023, de la Direcció General de Centres Docents, per la qual es modifica l'adscripció, a efectes d'escolarització de l'alumnat, de centres que imparteixen ensenyaments d'educació primària a instituts i seccions d'educació secundària.

ensenyaments secundària adscripció

PDF

Es convoca el procediment d’integració del professorat del cos a extingir de professores i professors tècnics de Formació Professional en el cos de professores i professors d’Ensenyament Secundari.

ORDRE 7/2023, de 15 de març, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el procediment d'integració del professorat del cos a extingir de professores i professors tècnics de Formació Professional en el cos de professores i professors d'Ensenyament Secundari.

professorat tècnic integració

PDF

Adscripció catedràtics i professorat d’ES i d’FP

RESOLUCIÓ de 7 d'octubre de 2003, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca procediment d'adscripció en els cossos de catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari i professors tècnics de Formació Professional als llocs de treball dels instituts i seccions d'Educació Secundària.

resolució fp catedràtics adscripció cos de secundària 2003

PDF

Adscripció i reubicació del professorat

RESOLUCIÓ de 6 d'octubre de 2003, de la direcció general de Personal Docent de la conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la que es fixen les plantilles en els instituts i seccions d'Educació Secundària, a efectes d'adscripció i reubicació del professorat.

secundària reubicació resolució plantilles adscripció cos de secundària 2003

PDF

Determinació zones d’adscripció i reubicació

RESOLUCIÓ d'1 d'octubre de 2003 de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es modifica la Resolució de 12 de juliol de 2002, de la direcció general de Personal, per la qual es determinen les zones d'adscripció i reubicació.

reubicació resolució adscripció cos de secundària 2003

PDF

Reconeixement de l’habilitació transitòria

Ordre de 30 de setembre de 2003, de la Conselleria de Cultura, Educació I Esport, per la qual s’establix el procediment per al reconeixement de l’habilitació transitòria prevista en l’Orde d’1 de juliol de 2002 en els cossos de Professors d’Ensenyament Secundari i Professors Tècnics de Formació Professional.

secundària reconeixement d'habilitació ordre fp adscripció cos de secundària 2003

PDF

Correcció de la regulació de l’adscripció i els desplaçaments per modificació de les plantilles

CORRECCIÓ d’errades de l’Orde de 26 de juny de 2003, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifiquen determinats articles de l’Orde d’1 de juliol de 2002, de la Conselleria de Cultura i Educació, per la qual es regula l’adscripció i els desplaçaments per modificació de les plantilles docents dels cossos de professors d’Ensenyament Secundari, professors tècnics de Formació Professional i dels cossos que impartixen ensenyaments de règim especial.

ordre modificació desplaçaments correcció d'errades adscripció cos de secundària 2003

PDF

Regulació l’adscripció i els desplaçaments per modificació de les plantilles ES/FP/R. Especial

ORDRE de 26 de juny de 2003, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifiquen determinats articles de l’Orde d’1 de juliol de 2002, de la Conselleria de Cultura i Educació, per la qual es regula l’adscripció i els desplaçaments per modificació de les plantilles docents dels cossos de professors d’Ensenyament Secundari, professors tècnics de Formació Professional i dels cossos que impartixen ensenyaments de règim especial.

regulació ordre desplaçaments adscripció cos de secundària 2003

PDF

Regulació adscripció i desplaçaments per modificació de les plantilles

Ordre de l'1 de juliol de 2002, per la qual es regula l'adscripció i els desplaçaments per modificació de les plantilles docents.

ordre modificació desplaçaments adscripció cos de secundària 2002

PDF

Especialitats professorat Música i Arts Escèniques

Reial Decret 989/2000, pel qual s'estableixen les especialitats del Cos de Professors de Música i Arts Escèniques, s'hi adscriuen els professors i professores del susdit Cos i es determinen les matèries que hauran d'impartir.

reial decret normativa comuna música i arts escèniques especialitats adscripció cos de secundària 2000

PDF

Desenvolupament d’aspectes de l’ordenació de l’FP

Reial Decret 777/1998, pel qual es desenvolupen determinats aspectes de l'ordenació de la formació professional en l'àmbit del Sistema Educatiu.

reial decret ordenació fp adscripció cos de secundària 1998

PDF

Adscripció especialitats formació professional

Reial Decret 1635/1995, sobre l'adscripció de les especialitats pròpies de la formació professional específica.

reial decret fp adscripció cos de secundària 1995

PDF

Equivalències entre els títols de Música

Reial Decret 1542/1994, pel qual s'estableixen les equivalències entre els títols de Música anteriors a la Llei Orgànica 1/1990, de 3/10/1990, d'Ordenació General del Sistema Educatiu i establits en aqueixa llei.

títols reial decret equivalències adscripció cos de secundària 1994

PDF

Adscripció professorat de secundària

Reial Decret 1701/1991, pel qual s'estableixen les especialitats del Cos de Professors d'Ensenyament Secundari, adscripció dels funcionarias i funcionàries docents a les mateixes i àrees i matèries que hauran d'impartir.

secundària adscripció cos de secundària 1991

PDF