Emprenedoria

RESOLUCIÓ de convocatòria de la sol·licitud d’assignacions econòmiques extraordinàries per a la creació i manteniment d’aules d’emprenedoria en els centres docents de titularitat pública

RESOLUCIÓ de14 de setembre de 2022, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es resol la convocatòria de la sol·licitud d'assignacions econòmiques extraordinàries per a la creació i manteniment d'aules d'emprenedoria en els centres docents de titularitat pública, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

emprenedoria creació i manteniment d'aules d'emprenedoria

 Infraestructures educatives

 Materials, plans, p. didàctiques, projectes

PDF