Agost

Es declara inhàbil el mes d’agost de 2023, a l’efecte del còmput de terminis en els procediments per a l’avaluació i acreditació de determinades unitats de competència professional

RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2023, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es declara inhàbil el mes d'agost de 2023, a l'efecte del còmput de terminis en els procediments per a l'avaluació i acreditació de determinades unitats de competència professional, adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació convocats per aquesta direcció general i gestionats per LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació.

labora agost 2023

 FP Cicles Formatius

PDF