2023

Es disposa el funcionament de l’Institut d’Educació Secundària Crémor, codi de centre 12008521, a la localitat de Castelló de la Plana.

RESOLUCIÓ de 14 de juliol de 2023, de la consellera d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es disposa el funcionament de l'Institut d'Educació Secundària Crémor, codi de centre 12008521, a la localitat de Castelló de la Plana.

ies crémor 2023

 Organització IES

PDF

Acord de plantilles de docents d’escoles infantils de segon cicle, col·legis públics d’educació primària, col·legis públics d’educació infantil i primària i centres d’educació especial

Acord de 29 de juny de 2023, del Consell de ratificació de l'acord subscrit entre la Conselleria d'Educació, Cultura i esport i les organitzacions sindicals de la mesa sectorial d'educació, pel qual es pacten els criteris per a la determinació de les plantilles de llocs de treball i les plantilles tipus de les escoles infantils de segon cicle, col·legis públics d'educació primària, col·legis públics d'educació infantil i primària i centres d'educació especial de titularitat de la Generalitat Valenciana.

escoles infantils educació primària educació especial 2023

 Plantilles

PDF

S’autoritza un programa d’innovació educativa per a posar en funcionament l’Aula Didàctica de Cultura Contemporània Didín Puig

RESOLUCIÓ de 29 de juny de 2023, de la consellera d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'autoritza un programa d'innovació educativa per a posar en funcionament l'Aula Didàctica de Cultura Contemporània Didín Puig per a difondre i dinamitzar l'obra d'aquesta escriptora, durant el curs 2023-2024

didín puig cultura contemporània 2023

 Formació

PDF

Correcció d’errades procediment específic per a l’avaluació i acreditació de determinades unitats de competència professional, adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals

...de la Resolució de 16 de juny de 2023, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es promou a la Comunitat Valenciana, a proposta de Labora Servei Valencià d'Ocupació i Formació, el procediment específic per a l'avaluació i acreditació de determinades unitats de competència professional, adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, en la família professional de Fusta, Moble i Suro, per a la qualificació MAM059_2 Instal·lació de mobles.

experiència laboral competència professional 2023

 FP Cicles Formatius

PDF

Es regula la implantació i el funcionament dels instituts escola

ORDRE 20/2023, de 29 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula la implantació i el funcionament dels instituts escola que integren ensenyaments d'educació infantil, educació primària i educació secundària de la Comunitat Valenciana.

instituts escola 2023

 Educació Infantil

 Educació Primària

 ESO

PDF

Es regulen les unitats educatives terapèutiques / hospitals de dia infantil i adolescent

DECRET 95/2023, de 29 de juny, del Consell, pel qual es regulen les unitats educatives terapèutiques / hospitals de dia infantil i adolescent en el sistema educatiu valencià.

unitats educatives terapèutiques hospitals de dia 2023

 Sanitat

PDF

s convoquen subvencions i assignacions econòmiques per a la realització d’activitats complementàries dirigides a l’alumnat escolaritzat en centres d’educació especial o en unitats d’educació especial

RESOLUCIÓ de 8 de juny de 2023, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions i assignacions econòmiques per a la realització d'activitats complementàries dirigides a l'alumnat escolaritzat en centres d'educació especial o en unitats d'educació especial ubicades en centres ordinaris sostinguts amb fons públics, per a l'exercici 2023.

educació especial 2023

 Alumnat

PDF

Es declara inhàbil el mes d’agost de 2023, a l’efecte del còmput de terminis en els procediments per a l’avaluació i acreditació de determinades unitats de competència professional

RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2023, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es declara inhàbil el mes d'agost de 2023, a l'efecte del còmput de terminis en els procediments per a l'avaluació i acreditació de determinades unitats de competència professional, adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació convocats per aquesta direcció general i gestionats per LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació.

labora agost 2023

 FP Cicles Formatius

PDF