Organització IES

Es disposa el funcionament de l’Institut d’Educació Secundària Crémor, codi de centre 12008521, a la localitat de Castelló de la Plana.

RESOLUCIÓ de 14 de juliol de 2023, de la consellera d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es disposa el funcionament de l'Institut d'Educació Secundària Crémor, codi de centre 12008521, a la localitat de Castelló de la Plana.

ies crémor 2023

PDF

Es crea una secció de l’Institut d’Educació Secundària Torrevigía

RESOLUCIÓ de 31 de març de 2023, de la consellera d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es crea una secció de l'Institut d'Educació Secundària Torrevigía, a la localitat de Torrevieja.

torrevigía secció

PDF

CORRECCIÓ d’errades de les instruccions sobre ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent

CORRECCIÓ d'errades... de la Resolució de 15 de juliol de 2022, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2022-2023 impartisquen cicles de Formació Professional de grau bàsic, de grau mitjà, de grau superior i cursos d'especialització.

formació professional

PDF

Resolució per la qual es disposa el funcionament de l’Institut d’Educació Secundària El Torrelló, a la localitat d’Onda.

RESOLUCIÓ de 13 de setembre de 2022, de la consellera d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es disposa el funcionament de l'Institut d'Educació Secundària El Torrelló, a la localitat d'Onda.

educació secundària ceip

PDF

Resolució per la qual es disposa el funcionament de l’Institut d’Educació Secundària 12 d’Octubre, de Pilar de la Horadada.

RESOLUCIÓ de 15 d'agost de 2022, de la consellera d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es disposa el funcionament de l'Institut d'Educació Secundària 12 d'Octubre, de Pilar de la Horadada.

institut educació secundària

PDF

Correcció d’errades per la qual es disposa el funcionament de l’Institut d’Educació Secundària Número 11 d’Elx.

CORRECCIÓ d'errades ...de la Resolució de 12 de juliol de 2022, de la consellera d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es disposa el funcionament de l'Institut d'Educació Secundària Número 11 d'Elx.

institut educació secundària

PDF

Implantació i supressió de determinades ensenyances en instituts

RESOLUCIÓ de 10 de gener de 2012, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'implanten i se suprimixen determinades ensenyances en instituts de la Comunitat Valenciana. [2012/586] (pdf 290KB)

supressió secundària resolució implantació ensenyaments 2012

PDF

Creació del departament didàctic d’Informàtica en tots els IES

ORDRE de 4 de juny de 2009, de la Conselleria d’Educació, per la qual es crea el departament didàctic d’Informàtica en tots els instituts d’Educació Secundària de la Comunitat Valenciana de titularitat de la Generalitat (DOCV 15/07/09).

ordre informàtica ies departament didàctic 2009

PDF

Ús de l’uniforme escolar

RESOLUCIÓ de 29 d’agost de 2008, de la directora general d’Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional per la que s’aprova i regula el Programa experimental per a l’estudi dels avantatges en l’àmbit educatiu de l’ús de l’uniforme escolar (DOCV 08/09/2008).

uniforme escolar resolució programa experimental 2008

PDF

Relació de matèries optatives autoritzades i denegades

Resolució 13 de maig de 2005, per la qual es publica la relació de matèries optatives autoritzades i denegades a partir del curs 2005/06 als centres de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyances d'educació secundària obligatòria.

resolució matèries optatives denegades autoritzades 2005

PDF

Ordre de 31 de juliol de 1998, per la qual es regulen les seccions dels instituts d’educació secund.

Ordre de 31 de juliol de 1998, per la qual es regulen les seccions dels instituts d'educació secundària.

secundària seccions regulació organització dels centres ordre normativa comuna 1998

PDF

Decret 234/1997, pel qual s’aprova el reglament orgànic i funcional dels instituts d’educació secund

Decret 234/1997, pel qual s'aprova el reglament orgànic i funcional dels instituts d'educació secundària.

secundària reglament instituts decret 1997

PDF