Labora

Es declara inhàbil el mes d’agost de 2023, a l’efecte del còmput de terminis en els procediments per a l’avaluació i acreditació de determinades unitats de competència professional

RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2023, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es declara inhàbil el mes d'agost de 2023, a l'efecte del còmput de terminis en els procediments per a l'avaluació i acreditació de determinades unitats de competència professional, adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació convocats per aquesta direcció general i gestionats per LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació.

labora agost 2023

 FP Cicles Formatius

PDF

Regulació de la borsa de treball de personal expert docent per FPO en Labora (abans SERVEF)

DECRET 220/2017, de 29 de desembre, del Consell, pel qual es regula la borsa de treball temporal de personal expert docent i s’aproven les bases del procediment de selecció i nomenament per a la realització d’accions formatives en les quals participe el SERVEF.

treball temporal servef personal expert docent labora borsa

 FP integrada i Centres integrats

PDF