Personal expert docent

Regulació de la borsa de treball de personal expert docent per FPO en Labora (abans SERVEF)

DECRET 220/2017, de 29 de desembre, del Consell, pel qual es regula la borsa de treball temporal de personal expert docent i s’aproven les bases del procediment de selecció i nomenament per a la realització d’accions formatives en les quals participe el SERVEF.

treball temporal servef personal expert docent labora borsa

 FP integrada i Centres integrats

PDF