FP integrada i Centres integrats

DOGV 27/02/2020

RESOLUCIÓ de 7 de febrer de 2019, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es promou a la Comunitat Valenciana un procediment d’avaluació i acreditació de determinades unitats de competència professional, adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació, en la família professional de Serveis Socioculturals i a la Comunitat, per a les qualificacions professionals següents: SSC320_2 Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials SSC089_2 Atenció sociosanitària a persones al domicili.

serveis socioculturals i a la comunitat procediment d'avaluació fp integrada

PDF

DOGV 25/02/2020

RESOLUCIÓ de 17 de febrer de 2020, conjunta de la Direcció General d’Ocupació i Formació, la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, la Direcció General de Centres Docents i la Direcció General de Personal Docent, sobre la designació i/o l’elecció dels vocals del ple del consell social dels centres integrats públics de Formació Professional a la Comunitat Valenciana.

fp consell social cipfp

PDF

Regulació de la borsa de treball de personal expert docent per FPO en Labora (abans SERVEF)

DECRET 220/2017, de 29 de desembre, del Consell, pel qual es regula la borsa de treball temporal de personal expert docent i s’aproven les bases del procediment de selecció i nomenament per a la realització d’accions formatives en les quals participe el SERVEF.

treball temporal servef personal expert docent labora borsa

PDF

Oferta integrada de FP en Instituts de Secundària

DECRET 74/2019, de 24 de maig, del Consell, de determinació dels requisits i el procediment d’aprovació de l’oferta integrada de formació professional en instituts d’educació secundària autoritzats.

secundària requisits procediment oferta integrada de formació professional

PDF

Avaluació i acreditació de la competència professional adquirida per experiència laboral

DECRET 3/2018, de 12 de gener, del Consell, pel qual s'estableix l'estructura organitzativa i el procediment d'avaluació i acreditació de la competència professional adquirida per experiència laboral o formació no formal.

formació no formal experiència laboral decret competència professional avaluació 2018

PDF

Nomenament dels membres dels consells socials de centres integrats públics de Formació Professional

Resolució de 8 de setembre de 2016, de la Direcció General d'Ocupació i Formació, per la qual es disposa la publicació del nomenament dels membres dels consells socials de centres integrats públics de Formació Professional. (DOCV Núm. 7877, 20.09.2016)

resolució nomenament cpifp consells socials centres integrats 2016

PDF

Nomenament dels membres dels consells socials de centres integrats públics de FP

Resolució de 8 de setembre de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, por la qual es disposa la publicació del nomenament dels membres dels consells socials de centres integrats públics de Formació Professional. (DOCV Núm. 7872, 13.09.2016)

resolució nomenament fp cpifp consells socials centres integrats 2016

PDF

Designació i/o elecció dels vocals del ple del consell social dels centres integrats públics de FP

Resolució de 28 de gener de 2016, conjunta de la Direcció General d'Ocupació i Formació, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, i la Direcció General de Centres i Personal Docent, sobre la designació i/o elecció dels vocals del ple del consell social dels centres integrats públics de Formació Professional a la Comunitat Valenciana. (DOCV Num. 7717 del 11/02/2016)

vocals fp elecció designació cpifp consells socials centres integrats

PDF

Regulació els consells socials dels centres integrats públics i privats concertats de FP

ORDE 1/2010 de 14 d'abril, de les conselleries d'Economia, Hisenda i Ocupació i d'Educació, per la qual es regulen els consells socials dels centres integrats públics i privats concertats de Formació Professional a la Comunitat Valenciana.

orde fp cpifp consells socials centres integrats

PDF

Selecció de formadors que impartisquen de forma experimental accions formatives de FP

Resolució de 26 de novembre de 2009 per la que es dicten instruccions per a la selecció de formadors que impartisquen de forma experimental accions formatives de Formació Professional per a l'ocupació en la xarxa de centres integrats públics de formació professional de la Comunitat Valenciana.

resolució fp formadors cpifp centres integrats 2009

PDF

Atribucions de les direccions dels centres integrats públics de FP

Resolució de 9 de novembre de 2009, del conseller d'Educació, per la qual es deleguen determinades atribucions en els directors dels centres integrats públics de Formació Professional dependents de la Conselleria d'Educació.

resolució fp direccions de centres cpifp centres integrats 2009

PDF

Regulació dels Centres Integrats de Formació Professional

Decret 115/2008 d'1 de agost del Consell, pel qual es regulen els Centres Integrats de Formació Professional a la Comunitat Valenciana.

fp cpifp cicles formatius centres integrats

PDF