Serveis socioculturals i a la comunitat

DOGV 27/02/2020

RESOLUCIÓ de 7 de febrer de 2019, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es promou a la Comunitat Valenciana un procediment d’avaluació i acreditació de determinades unitats de competència professional, adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació, en la família professional de Serveis Socioculturals i a la Comunitat, per a les qualificacions professionals següents: SSC320_2 Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials SSC089_2 Atenció sociosanitària a persones al domicili.

serveis socioculturals i a la comunitat procediment d'avaluació fp integrada

 FP integrada i Centres integrats

PDF