Formació

Autorització de centres per a la formació i l’avaluació del nivell A1 de coneixements de valencià

RESOLUCIÓ de 14 de desembre de 2023, de la Direcció General d'Ordenació Educativa i Política Lingüística, per la qual s'obri un termini extraordinari de presentació de sol·licituds per a l'autorització de centres per a la formació i l'avaluació del nivell A1 de coneixements de valencià, de conformitat amb els criteris per a acreditar i expedir el certificat de nivell A1 de coneixements de valencià per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, que s'establixen en la Resolució de 3 d'octubre de 2023 de la Direcció General d'Ordenació Educativa i Política Lingüística.

nivell a1 coneixements de valencià

PDF

Establiment del procediment d’autorització o de renovació per a impartir programes formatius de qualificació bàsica en el curs 2024-2025

RESOLUCIÓ de 14 de desembre de 2023, de la Direcció General de Formació Professional, per la qual s'estableix el procediment d'autorització o de renovació per a impartir programes formatius de qualificació bàsica en el curs 2024-2025.

programes formatius procediment curs 2024-2025 autorització

PDF

S’autoritza un programa d’innovació educativa per a posar en funcionament l’Aula Didàctica de Cultura Contemporània Didín Puig

RESOLUCIÓ de 29 de juny de 2023, de la consellera d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'autoritza un programa d'innovació educativa per a posar en funcionament l'Aula Didàctica de Cultura Contemporània Didín Puig per a difondre i dinamitzar l'obra d'aquesta escriptora, durant el curs 2023-2024

didín puig cultura contemporània 2023

PDF

Programa d’innovació educativa per a posar en funcionament una aula didàctica de cultura contemporània a l’Espai Joan Fuster de Sueca

RESOLUCIÓ de 28 de juny de 2023, de la directora general d'Innovació Educativa i Ordenació, per la qual s'autoritza un programa d'innovació educativa per a posar en funcionament una aula didàctica de cultura contemporània a l'Espai Joan Fuster de Sueca per a difondre i dinamitzar l'obra fusteriana, durant el curs 2023-2024.

espai joan fuster

PDF

Autorització  per a fer cursos de formació i avaluació del nivell A1 de coneixements de valencià a la JQCV.

RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2022, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s'autoritza a impartir cursos de formació i avaluació del nivell A1 de coneixements de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV).

jqcv cursos de formació i evaluació 2022

PDF

Ajudes per a estades de formació en empreses del professorat d’FP i Arts Plàstiques i Disseny

RESOLUCIÓ de 5 de setembre de 2022, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual es convoca la realització d'estades de formació per al professorat amb atribució docent en Formació Professional i en Ensenyaments Artístics Professionals i Esportius en empreses, organitzacions o institucions situades en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana o en la resta del territori espanyol, durant el curs acadèmic 2022-2023.

formació professional formació permanent formació en empreses estades formació arts plàstiques i disseny 2022

PDF

Programa d’activitats formatives de centre

RESOLUCIÓ de 20 de juliol de 2022, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual es regula el Programa d'activitats formatives de centre; es convoca la sol·licitud de les modalitats projectes de formació en centres, seminaris i grups de treball, i s'estableix la dotació de recursos econòmics per als centres docents públics de titularitat de la Generalitat, per a

seminaris projectes activitats formatives de centre

PDF

Acreditació de la formació pedagògica i didàctica del professorat de les escoles de música i d’arts escèniques

RESOLUCIÓ de 8 de juny de 2022, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, de concreció de l'acreditació de la formació pedagògica i didàctica del professorat de les escoles de música i d'arts escèniques als efectes del que dicta l'article 9 del Decret 2/2022, de 14 de gener, del Consell, de regulació de les escoles d'ensenyament artístic no formal de música i d'arts escèniques.

formació pedagògica escoles de música d'arts escèniques

PDF

Reconeixement d’entitats col·laboradores en la formació del professorat i de les activitats de formació permanent

RESOLUCIÓ de 19 d'abril de 2022, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, de convocatòria per al reconeixement d'entitats col·laboradores en la formació del professorat i de les activitats de formació permanent que proposen per al curs escolar 2022-2023.

formació permanent formació

PDF

Programa d’Activitats Formatives de Centre per al curs 2020/21

RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2020, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual es regula el Programa d'Activitats Formatives de Centre, es convoca la sol·licitud de les modalitats projectes de formació en centres, seminaris i grups de treball, i s'estableix la dotació de recursos econòmics per als centres docents públics de titularitat de la Generalitat, per a desenvolupar-les durant el curs 2020-2021.

sol·licitud seminaris resolució grups de treball convocatòria activitats formatives de centre 2020-21

PDF

Pla anual de formació permanent del professorat per al curs 2018-2019

RESOLUCIÓ de 20 de juliol de 2018, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual s'estableix el Pla anual de formació permanent del professorat per al curs 2018-2019.

professorat pla anual de formació formació permanent formació 2018

PDF

Pla anual de formació permanent del professorat per al curs 2017-2018

RESOLUCIÓ de 5 d’octubre de 2017, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació, per la qual s’estableix el Pla anual de formació permanent del professorat per al curs 2017-2018.

resolució pla anual de formació formació permanent conselleria d'educació 2017-18

PDF

Pla anual de formació permanent per al curs 2015/16

RESOLUCIÓ de 26 d'agost de 2015, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual s'establix el Pla anual de formació permanent del professorat per al curs 2015-2016.

resolució pla anual de formació formació permanent formació 2015-16

PDF

Acreditació i valoració de les activitats de formació permanent

ORDE 54/2014, d’1 de juliol, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula l’acreditació i valoració de les activitats de formació permanent i altres activitats per a la millora de la qualitat de l’ensenyança que realitzen els funcionaris docents que impartixen ensenyances no universitàries de la Comunitat Valenciana.

sexennis registre de formació millora ensenyament formació permanent

PDF

Resolució del Pla Anual de Formació del Professorat 2013/2014

RESOLUCIÓ de 26 d'agost de 2013, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual s'establix el pla anual de formació permanent del professorat per al curs 2013-2014.

pla anual de formació formació 2013-14

PDF

Ordre de Formació del professorat i reconeixement d’activitats formatives

ORDE 65/2012, de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, que establix el model de formació permanent del professorat i el disseny, reconeixement i registre de les activitats formatives (DOCV 31/10/2012)

normativa comuna formació activitats de formació

PDF

Instruccions per a la sol·licitud del reconeixement de centres de pràctiques del màster del prof.

RESOLUCIÓ de 3 de maig de 2011, del director general d’Ordenació i Centres Docents, per la qual es dicten instruccions per a la sol·licitud del reconeixement de centres de pràctiques del màster que habilita per a l’exercici de les professions de professor d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i ensenyances d’idiomes durant el curs 2011-2012, i per al reconeixement de beneficis dels tutors, coordinadors i centres de pràctiques del curs 2010-2011 (DOCV 12/05/2011).

resolució reconeixement de centres màster idiomes fp eso batxillerat 2011 2010-11

PDF

Complementos retributivos al profesorado vinculados a la realización de actividades de formación

Resolución de 16 de febrero de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia de Sectorial de Educación sobre el reconocimiento, en el ámbito de gestión de las distintas administraciones educativas, de complementos retributivos al profesorado vinculados a la realización de actividades de formación (BOE 21/03/2011).

resolució formació permanent complement retibutiu boe 2011

PDF

Acuerdo de la Conferencia de Sectorial de Educación sobre reconocimiento de actividades de formación

Resolución de 16 de febrero de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia de Sectorial de Educación sobre reconocimiento de actividades de formación del profesorado (BOE 21/03/2011).

resolució formació permanent conferència boe acord 2011

PDF

Modalitats, convocatòria, reconeixement, certificació, registre i valoració de la formació del prof.

ORDE 99/2010, de 21 de desembre, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regulen les modalitats, la convocatòria, el reconeixement, la certificació, el registre i la valoració de les activitats de formació permanent del professorat (DOCV 21/01/2011).

valoració sexennis registre reconeixement ordre modalitats formació permanent certificació 2010

PDF

Regulació del procediment per a l’expedició dels títols acadèmics i professionals de la Generalitat

ORDE 85/2010, de 15 de novembre, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula el procediment per a l’expedició dels títols acadèmics i professionals la gestió dels quals correspon a la Generalitat (DOCV 25/11/2010).

títols regulació procediment ordre formació permanent expedició

PDF

Regulació dels requisits i el procediment per a l’homologació d’accions formatives

ORDE 10/2010, de 2 de juliol, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es regulen els requisits i el procediment per a l’homologació d’accions formatives dirigides al personal de les administracions i institucions de la Comunitat Valenciana (DOCV 14/07/2010).

requisits procediment ordre homologació formació permanent 2010

PDF

Pla de Formació Lingüisticotècnica en Llengües del Professorat no Universitari i titulació

ORDE de 5 d’octubre de 2009, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula el Pla de Formació Lingüisticotècnica en Llengües del Professorat no Universitari i l’obtenció de les titulacions administratives necessàries per a l’ús vehicular de les llengües en tots els nivells d’ensenyament no universitari (DOCV 28/10/09).

titulacions pla de formació lingüísticotècnica ordre formació permanent 2009

PDF

Ajudes per a estades de formació en empreses del professorat d’FP i Arts Plàstiques i Disseny

ORDE de 28 d’abril de 2008, de la Conselleria d’Educació, per la qual es convoca un concurs d’ajudes per a la realització d’estades de formació en empreses del professorat de Formació Professional i d’Arts Plàstiques i Disseny (DOCV 08/05/08)

ordre formació permanent formació en empreses estades arts plàstiques i disseny 2008

PDF

Convocatòria d’un concurs de selecció de projectes de formació del professorat

ORDE de 10 de març de 2008, de la Conselleria d’Educació, per la qual es convoca un concurs de selecció de projectes de formació del professorat en centres públics docents de la Comunitat Valenciana.

selecció projectes ordre formació permanent concurs 2002

PDF

Regulació de l’acreditació i la valoració de les activitats de formació per al complement específic

Ordre de juny de 1994, per la qual es regula l'acreditació i la valoració de les activitats de formació permanent i d'altres activitats per a la millora de la qualitat de l'ensenyament que, a l'efecte del nou complement específic, realitzen els funcionaris docents que imparteixen ensenyaments de règim general no universitari.

valoració sexennis ordre formació permanent complement específic acreditació 1994

PDF