Programes formatius

Establiment del procediment d’autorització o de renovació per a impartir programes formatius de qualificació bàsica en el curs 2024-2025

RESOLUCIÓ de 14 de desembre de 2023, de la Direcció General de Formació Professional, per la qual s'estableix el procediment d'autorització o de renovació per a impartir programes formatius de qualificació bàsica en el curs 2024-2025.

programes formatius procediment curs 2024-2025 autorització

 Formació

PDF

Organització i funcionament dels programes formatius de qualificació bàsica per al curs 2023-2024

RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2023, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i el funcionament dels programes formatius de qualificació bàsica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per al curs 2023-2024.

qualificació bàsica programes formatius 2023-2024

 Instruccions inici curs

PDF

Correcció d’errors: programes formatius de qualificació bàsica als corresponents instituts d’Educació Secundària.

de la Resolució de 13 de juny de 2023, de la Direcció General de Centres Docents, per la qual s'adscriuen les entitats i ens locals que imparteixen programes formatius de qualificació bàsica als corresponents instituts d'Educació Secundària.

qualificació bàsica programes formatius

 ESO

PDF