2023-2024

Correcció d’errades per la qual es crea la Xarxa Coeducacentres

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 7 de juliol de 2023, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es crea la Xarxa Coeducacentres i es regulen els requisits de participació i reconeixement de centres docents adherits a aquesta en la Comunitat Valenciana durant els cursos 2023-2024 i 2024-2025.

xarxa coeducacentres fp 2024-2025 2023-2024

 FP Cicles Formatius

PDF

Es publica el catàleg d’unitats i la denominació i altres aspectes

RESOLUCIÓ de 14 de juliol de 2023, de la consellera d'Educació, Cultura i Esport per la qual es publica el catàleg d'unitats i la denominació i altres aspectes de determinats centres docents públics d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Infantil i Primària i Educació Especial, de titularitat de la Generalitat, per al curs 2023-2024.

catàleg d'unitats 2023-2024

 Arranjament escolar

2023_8121.pdf">PDF

Programa d’innovació educativa per a desenvolupar una aula didàctica per a l’estudi de les migracions denominada «Diàspora Mediterrània» 2023-2024

RESOLUCIÓ d'11 de juliol de 2023, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'autoritza un Programa d'innovació educativa per a desenvolupar una aula didàctica per a l'estudi de les migracions denominada «Diàspora Mediterrània» durant el curs 2023-2024.

estudi de les migracions diàspora mediterrània aula didàctica 2023-2024

 Materials, plans, p. didàctiques, projectes

PDF

Organització i el funcionament de les escoles infantils de primer cicle per al curs 2023/24

RESOLUCIÓ de 7 de juliol de 2023, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i el funcionament de les escoles infantils de primer cicle de titularitat de la Generalitat per al curs acadèmic 2023-2024.

organització inici de curs 2023-2024

 Instruccions inici curs

PDF

Instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres de Formació de Persones Adultes (2023-2024)

RESOLUCIÓ de 7 de juliol de 2023, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual s'aproven les instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres de Formació de Persones Adultes durant el curs acadèmic 2023-2024.

persones adultes 2023-2024

 Instruccions inici curs

PDF

Organització i funcionament dels programes formatius de qualificació bàsica per al curs 2023-2024

RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2023, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i el funcionament dels programes formatius de qualificació bàsica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per al curs 2023-2024.

qualificació bàsica programes formatius 2023-2024

 Instruccions inici curs

PDF

Ordenació acadèmica i organització dels conservatoris amb ensenyaments artístics elementals i professionals de Música i Dansa: curs 2023-2024

RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2023, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels conservatoris i centres autoritzats d'ensenyaments artístics elementals i professionals de Música i Dansa de la Comunitat Valenciana per al curs 2023-2024.

música i dansa ensenyaments artístics 2023-2024

PDF

Ordenació acadèmica i organització dels centres amb ensenyaments esportius de règim especial: curs 2023-2024

https://intersindical.org/stepv/docs/legislacio/2023_7825.pdf

ensenyaments esportius de règim especial 2023-2024

 Instruccions inici curs

PDF

Organització i funcionament dels centres específics d’Educació Especial per al curs 2023/24

RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2023, de la directora general d'Inclusió Educativa, per la qual es dicten instruccions per a l'organització de l'atenció educativa domiciliària i hospitalària.

educació especial 2023-2024

 Instruccions inici curs

PDF

Instruccions per a l’organització de l’atenció educativa domiciliària i hospitalària (2023-2024)

RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2023, de la directora general d'Inclusió Educativa, per la qual es dicten instruccions per a l'organització de l'atenció educativa domiciliària i hospitalària.

domiciliària i hospitalària atenció educativa 2023-2024

 Instruccions inici curs

PDF

Projecte Escolarts Escola fa teatre 2023-2024

RESOLUCIÓ de 5 de juliol de 2023, de la Direcció General d'Innovació Educativa i Ordenació, per la qual es regula la participació en el Projecte Escolarts Escola fa teatre 2023-2024, en els centres d'Educació Primària i d'Educació Especial sostinguts amb fons públics de la Generalitat Valenciana, i s'estableixen les condicions per al reconeixement de la participació del professorat.

escolarts escola fa teatre 2023-2024

 Materials, plans, p. didàctiques, projectes

PDF

Projecte Escolarts Escola fa ràdio 2023-2024

RESOLUCIÓ de 5 de juliol de 2023, de la Direcció General d'Innovació Educativa i Ordenació, per la qual es regula la participació en el Projecte Escolarts Escola fa ràdio 2023-2024, en els centres d'Educació Primària i d'Educació Especial sostinguts amb fons públics de la Generalitat Valenciana, i s'estableixen les condicions per al reconeixement de la participació del professorat.

escolarts escola fa ràdio 2023-2024

 Materials, plans, p. didàctiques, projectes

PDF

Projecte Escolarts Escola dansa 2023-2024

RESOLUCIÓ de 5 de juliol de 2023, de la Direcció General d'Innovació Educativa i Ordenació, per la qual es regula la participació en el Projecte Escolarts Escola dansa 2023-2024, en els centres d'Educació Primària i d'Educació Especial sostinguts amb fons públics de la Generalitat Valenciana, i s'estableixen les condicions per al reconeixement de la participació del professorat en el projecte.

escolarts escola dansa 2023-2024

 Materials, plans, p. didàctiques, projectes

PDF

Projecte Escolarts Escola canta 2023-2024

RESOLUCIÓ de 5 de juliol de 2023, de la Direcció General d'Innovació Educativa i Ordenació, per la qual es regula la participació en el Projecte Escolarts Escola canta 2023-2024, en els centres d'Educació Primària i d'Educació Especial sostinguts amb fons públics de la Generalitat Valenciana, i s'estableixen les condicions per al reconeixement de la participació del professorat en el projecte.

escolarts escola canta 2023-2024

 Materials, plans, p. didàctiques, projectes

PDF

Instruccions per a l’organització i el funcionament de les unitats específiques ubicades en centres docents ordinaris

RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2023, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i el funcionament de les unitats específiques ubicades en centres docents ordinaris sostinguts amb fons públics per al curs 2023-2024.

unitats específiques organització 2023-2024

 Organització dels centres

PDF

Segones llistes parcials d’esportistes d’elit i de personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d’elit

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 26 de juny de 2023, de la consellera d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'elaboren les segones llistes parcials d'esportistes d'elit i de personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d'elit de la Comunitat Valenciana de 2023.

llistes 2023-2024

 Ensenyament d’Idiomes i Artístics

PDF

Instruccions d’inici de curs 2023-24: Secundària i Batxillerat

RESOLUCIÓ de 27 de juny de 2023, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres que imparteixen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2023-2024. [2023/7359]

instruccions inici curs 2023-2024

 Instruccions inici curs

PDF

Instruccions d’inici de curs 2023-24: Infantil i Primària

RESOLUCIÓ de 27 de juny de 2023, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres que imparteixen Educació Infantil de segon cicle i Educació Primària durant el curs 2023- 2024. [2023/7350]

instruccion d'inici de curs 2023-2024

 Instruccions inici curs

PDF

Publicat el procediment d’admissió i matrícula de la Formació Professional i programes d’ocupació juvenil

RESOLUCIÓ de 20 de març de 2023, del director general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'estableix el procediment d'admissió i matrícula de l'alumnat en els ensenyaments sostinguts amb fons públics de Formació Professional de grau bàsic, de grau mitjà i de grau superior, cursos d'especialització i els programes formatius de qualificació bàsica i programes dirigits a persones beneficiàries del Pla d'ocupació juvenil, per al curs 2023-2024.

admissió 2023-2024

 Matrícula de l’alumnat

PDF