Llistes

Segones llistes parcials d’esportistes d’elit i de personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d’elit

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 26 de juny de 2023, de la consellera d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'elaboren les segones llistes parcials d'esportistes d'elit i de personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d'elit de la Comunitat Valenciana de 2023.

llistes 2023-2024

 Ensenyament d’Idiomes i Artístics

PDF