Matrícula de l’alumnat

Calendari d’admissió de Formació Professional per al curs 2023-2024

RESOLUCIÓ de 15 de març de 2023, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual s'estableix el calendari d'admissió en els ensenyaments sostinguts amb fons públics de Formació Professional de grau bàsic, de grau mitjà i de grau superior, cursos d'especialització i programes formatius de qualificació bàsica, per al curs 2023-2024.

formació professional calendari d'admissió

PDF

Publicats calendaris i instruccions respecte al procediment d’admissió de l’alumnat

RESOLUCIÓ de 7 de març de 2023, del director general de Centres Docents, per la qual s'estableix el calendari i es dicten instruccions respecte al procediment d'admissió de l'alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat per al curs 2023-2024.

alumnat admissió

PDF

Calendari i el procés d’admissió i matrícula per al curs acadèmic 2022-2023 en les escoles oficials d’idiomes

RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2022, del director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual es modifica la Resolució de 18 de maig de 2022, del director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s'estableixen el calendari i el procés d'admissió i matrícula per al curs acadèmic 2022-2023 en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana.

matrícula calendari admissió 2022-2023

PDF

Procediment d’admissió i matrícula de l’alumnat en els ensenyaments FPB,FPGM, FPGS, cursos d’especialització i PFQB

RESOLUCIÓ de 13 de maig de 2022, del director general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'estableix el procediment d'admissió i matrícula de l'alumnat en els ensenyaments sostinguts amb fons públics de Formació Professional de grau bàsic, de grau mitjà i de grau superior, cursos d'especialització, i en els programes formatius de qualificació bàsica, per al curs 2022-2023.

matrícula admissió

PDF