Matrícula de l’alumnat

S’actualitza el llistat de determinades localitats de la Comunitat Valenciana en què es fixa el nombre màxim d’alumnat per unitat

RESOLUCIÓ de 12 d'abril de 2023, del director general de Centres Docents per la qual s'actualitza el llistat de determinades localitats de la Comunitat Valenciana en què es fixa el nombre màxim d'alumnat per unitat en el procediment d'admissió del primer nivell del segon cicle d'Educació Infantil (tres anys), a partir del curs 2023-2024.

admissió

PDF

Publicat el procediment d’admissió i matrícula de la Formació Professional i programes d’ocupació juvenil

RESOLUCIÓ de 20 de març de 2023, del director general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'estableix el procediment d'admissió i matrícula de l'alumnat en els ensenyaments sostinguts amb fons públics de Formació Professional de grau bàsic, de grau mitjà i de grau superior, cursos d'especialització i els programes formatius de qualificació bàsica i programes dirigits a persones beneficiàries del Pla d'ocupació juvenil, per al curs 2023-2024.

admissió 2023-2024

PDF

Calendari d’admissió de Formació Professional per al curs 2023-2024

RESOLUCIÓ de 15 de març de 2023, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual s'estableix el calendari d'admissió en els ensenyaments sostinguts amb fons públics de Formació Professional de grau bàsic, de grau mitjà i de grau superior, cursos d'especialització i programes formatius de qualificació bàsica, per al curs 2023-2024.

formació professional calendari d'admissió

PDF

Publicats calendaris i instruccions respecte al procediment d’admissió de l’alumnat

RESOLUCIÓ de 7 de març de 2023, del director general de Centres Docents, per la qual s'estableix el calendari i es dicten instruccions respecte al procediment d'admissió de l'alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat per al curs 2023-2024.

alumnat admissió

PDF

Calendari i el procés d’admissió i matrícula per al curs acadèmic 2022-2023 en les escoles oficials d’idiomes

RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2022, del director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual es modifica la Resolució de 18 de maig de 2022, del director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s'estableixen el calendari i el procés d'admissió i matrícula per al curs acadèmic 2022-2023 en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana.

matrícula calendari admissió 2022-2023

PDF

Procediment d’admissió i matrícula de l’alumnat en els ensenyaments FPB,FPGM, FPGS, cursos d’especialització i PFQB

RESOLUCIÓ de 13 de maig de 2022, del director general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'estableix el procediment d'admissió i matrícula de l'alumnat en els ensenyaments sostinguts amb fons públics de Formació Professional de grau bàsic, de grau mitjà i de grau superior, cursos d'especialització, i en els programes formatius de qualificació bàsica, per al curs 2022-2023.

matrícula admissió

PDF