2022-2023

Adjudicació ajudes per a complementar les beques beques de mobilitat d’estudiants per estudis del programa ERASMUS+

RESOLUCIÓ de 19 de desembre de 2022, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual s'adjudiquen les ajudes per a complementar les beques complementàries a les beques per a l'activitat de mobilitat d'estudiants per estudis del programa ERASMUS+ corresponents a entitats d'educació superior de la Comunitat Valenciana.

erasmus+ 2022-2023

 Universitat

PDF

Correcció d’errades d’instruccions per a l’organització i el funcionament dels programes formatius de qualificació bàsica

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 15 de juliol de 2022, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i el funcionament dels programes formatius de qualificació bàsica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per al curs 2022-2023.

intruccions 2022-2023

 Instruccions inici curs

PDF

Instruccions per a l’organització i funcionament dels centres de formació de persones adultes

RESOLUCIÓ de 19 de juliol de 2022, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual s'aproven instruccions per a l'organització i funcionament dels centres de formació de persones adultes sostinguts amb fons públics per al curs acadèmic 2022-2023.

persones adultes funcionament centres 2022-2023

 Organització dels centres

PDF

Instruccions en matèria d’ordenació acadèmica i d’organització de d’ensenyaments artístics elementals i professionals de Música i Dansa 2022-2023

RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2022, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels conservatoris i centres autoritzats d'ensenyaments artístics elementals i professionals de Música i Dansa de la Comunitat Valenciana per al curs 2022-2023.

música i dansa 2022-2023

 Instruccions inici curs

PDF

Instruccions per a l’organització i el funcionament dels programes formatius de qualificació bàsica2022-2023

RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2022, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i el funcionament dels programes formatius de qualificació bàsica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per al curs 2022-2023. https://dogv.gva.es/datos/2022/07/22/pdf/2022_6903.pdf

qualificació bàsica organització instruccions 2022-2023

 FP Cicles Formatius

PDF

Instruccions sobre ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent de centres d’FP

RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2022, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2022-2023 impartisquen cicles de Formació Professional de grau bàsic, de grau mitjà, de grau superior i cursos d'especialització.

organització instruccions 2022-2023

 Instruccions inici curs

PDF

Instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres que imparteixen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat 2022/2023

RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2022, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual s'aproven les instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres que imparteixen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2022-2023.

instruccions inici de curs 2022-2023

 Instruccions inici curs

PDF

Instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres que imparteixen Educació Infantil de segon cicle i Educació Primària 2022/2023

RESOLUCIÓ de 5 de juliol de 2022, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual s'aproven les instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres que imparteixen Educació Infantil de segon cicle i Educació Primària durant el curs 2022-2023.

instruccions inici de curs 2022-2023

 Instruccions inici curs

PDF

Calendari i el procés d’admissió i matrícula per al curs acadèmic 2022-2023 en les escoles oficials d’idiomes

RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2022, del director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual es modifica la Resolució de 18 de maig de 2022, del director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s'estableixen el calendari i el procés d'admissió i matrícula per al curs acadèmic 2022-2023 en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana.

matrícula calendari admissió 2022-2023

 Matrícula de l’alumnat

PDF

Resolució de 28 de març de 2022: calendari i instruccions d’admissió de l’alumnat

RESOLUCIÓ de 28 de març de 2022, del director general de Centres Docents, per la qual s'estableix el calendari i es dicten instruccions respecte al procediment d'admissió de l'alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat per al curs 2022-2023.

alumnat admissió 2022-2023

 Alumnat

PDF