Funcionament centres

Instruccions per a l’organització i funcionament dels centres de formació de persones adultes

RESOLUCIÓ de 19 de juliol de 2022, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual s'aproven instruccions per a l'organització i funcionament dels centres de formació de persones adultes sostinguts amb fons públics per al curs acadèmic 2022-2023.

persones adultes funcionament centres 2022-2023

 Organització dels centres

PDF