Acord

Acord per a l’organització i el desenvolupament del curs 2020-2021 i la reducció de la part lectiva de la jornada setmanal

ACORD de 7 d'agost de 2020, del Consell, de ratificació de l'acord amb les organitzacions sindicals amb representació en la Mesa Sectorial d'Educació per a l'organització i el desenvolupament del curs 2020-2021 i la reducció de la part lectiva de la jornada setmanal del curs.

reducció jornada organització i desenvolupament mesa sectorial jornada lectiva acord 2020-21

 Instruccions inici curs

PDF

Increment salarial addicional en les retribucions del personal al servei del sector públic

ACORD de 8 de novembre de 2019, del Consell, d'aprovació d'un increment salarial addicional en les retribucions del personal al servei del sector públic de la Generalitat, en aplicació del Decret llei 1/2019.

retribucions increment salarial acord 2019

 Retribucions

PDF

Acord estatal sobre el règim retributiu de la situació d’incapacitat temporal

Reial decret 956/2018, de 27 de juliol, pel qual s'aprova i es publica l'Acord adoptat per la Mesa General de Negociació de l'Administració General de l'Estat el 23 de juliol de 2018, en relació amb el règim retributiu de la situació d'incapacitat temporal del personal al servei de l'Administració General de l'Estat i dels organismes o de les entitats públiques que en depenen.

règim retributiu incapacitat temporal boe acord 2018

 Retribucions

PDF

Acord sobre abonament de dies meritats de la paga extra de desembre de 2012

RESOLUCIÓ de 2 de setembre de 2014, del conseller d’Hisenda i Administració Pública, per la qual es dóna publicitat a l’acord de la Mesa General de Negociació I de la Generalitat, de personal funcionari, estatutari i laboral, sobre l’abonament del dies meritats de la paga extraordinària de desembre de 2012.

paga extra desembre 2012 acord

 Retribucions

PDF

Acuerdo de la Conferencia de Sectorial de Educación sobre reconocimiento de actividades de formación

Resolución de 16 de febrero de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia de Sectorial de Educación sobre reconocimiento de actividades de formación del profesorado (BOE 21/03/2011).

resolució formació permanent conferència boe acord 2011

 Formació

PDF