Jornada lectiva

Acord per a l’organització i el desenvolupament del curs 2020-2021 i la reducció de la part lectiva de la jornada setmanal

ACORD de 7 d'agost de 2020, del Consell, de ratificació de l'acord amb les organitzacions sindicals amb representació en la Mesa Sectorial d'Educació per a l'organització i el desenvolupament del curs 2020-2021 i la reducció de la part lectiva de la jornada setmanal del curs.

reducció jornada organització i desenvolupament mesa sectorial jornada lectiva acord 2020-21

 Instruccions inici curs

PDF

Nombre màxim d’alumnat i la jornada lectiva del personal docent en els nivells no universitaris

DECRET 89/2017, de 7 de juliol, del Consell, pel qual es modifiquen les disposicions transitòries del Decret 59/2016, de 13 de maig, del Consell, pel qual es fixa el nombre màxim d’alumnat i la jornada lectiva del personal docent en els nivells no universitaris regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, en els centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana.
Correcció d'errades.

ràtios professorat nombre màxim d'alumnat jornada lectiva decret alumnat

 Organització dels centres

PDF