Increment salarial

Increment salarial addicional en les retribucions del personal al servei del sector públic

ACORD de 8 de novembre de 2019, del Consell, d'aprovació d'un increment salarial addicional en les retribucions del personal al servei del sector públic de la Generalitat, en aplicació del Decret llei 1/2019.

retribucions increment salarial acord 2019

 Retribucions

PDF