Titulacions

Reordenació d’ensenyaments universitaris: requisito d’expedició del Suplement europeu

Real Decreto 22/2015, de 23 de enero, por el que se establecen los requisitos de expedición del Suplemento Europeo a los títulos regulados en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y se modifica el Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior.

titulacions suplement europeu reial decret ordenació universitària boe

 Universitat

PDF

Registre titulacions per a la provisió de llocs de personal docent no universitari

RESOLUCIÓ de 9 de maig de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es regula el registre de titulacions per als procediments de provisió de llocs del personal docent no universitari de la Comunitat Valenciana.

titulacions provisió de llocs personal docent 2014

 Especialitats

 Habilitacions

PDF

Pla de Formació Lingüisticotècnica en Llengües del Professorat

ORDE de 5 d’octubre de 2009, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula el Pla deFormació Lingüisticotècnica en Llengües del Professorat no Universitari i l’obtenció de les titulacions administratives necessàries per a l’ús vehicular de les llengües en tots els nivells d’ensenyament no universitari (DOCV 28/10/09).

titulacions professorat pla de formació lingüísticotècnica orde 2009

 Valencià

PDF

Titulacions administratives per a impartir ensenyament en valencià i de valencià.

Titulacions administratives per a impartir ensenyament en valencià i de valencià.

titulacions ensenyament en valencià ensenyament del valencià

 Valencià

PDF

Pla de Formació Lingüisticotècnica en Llengües del Professorat no Universitari i titulació

ORDE de 5 d’octubre de 2009, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula el Pla de Formació Lingüisticotècnica en Llengües del Professorat no Universitari i l’obtenció de les titulacions administratives necessàries per a l’ús vehicular de les llengües en tots els nivells d’ensenyament no universitari (DOCV 28/10/09).

titulacions pla de formació lingüísticotècnica ordre formació permanent 2009

 Formació

PDF