Projectes

Es convoquen assignacions econòmiques per a desenvolupar projectes d’investigació i innovació educativa biennals

RESOLUCIÓ de 24 de març de 2023, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen assignacions econòmiques per a desenvolupar projectes d'investigació i innovació educativa biennals, en centres docents no universitaris de titularitat pública de la Generalitat, durant els cursos acadèmics 2023-2024 i 2024-2025.

projectes innovació

 Funció Pública Educativa

PDF">PDF

Programa d’activitats formatives de centre

RESOLUCIÓ de 20 de juliol de 2022, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual es regula el Programa d'activitats formatives de centre; es convoca la sol·licitud de les modalitats projectes de formació en centres, seminaris i grups de treball, i s'estableix la dotació de recursos econòmics per als centres docents públics de titularitat de la Generalitat, per a

seminaris projectes activitats formatives de centre

 Formació

PDF

Ajudes econòmiques per a la realització de projectes d’investigació i innovació educativa

ORDE de 22 d’abril de 2008, de la Conselleria d’Educació,per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a la realització de projectes d’investigació i innovació educativa sobre el desenrotllament del currículum durant el curs acadèmic 2008-2009, així com els Premis 2008 de la Comunitat Valenciana a la Innovació Educativa (DOCV 05/05/08).

projectes ordre investigació innovació ajudes 2008

 Materials, plans, p. didàctiques, projectes

PDF

Convocatòria d’un concurs de selecció de projectes de formació del professorat

ORDE de 10 de març de 2008, de la Conselleria d’Educació, per la qual es convoca un concurs de selecció de projectes de formació del professorat en centres públics docents de la Comunitat Valenciana.

selecció projectes ordre formació permanent concurs 2002

 Formació

PDF

Correcció d’errades ajudes per a projectes de compensació

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 17 de juny de 2008, de la direcció general d’Ordenació i Centres Docents de la Conselleria d’Educació, per la qual s’amplien i completen per al segon i tercer quadrimestre del curs escolar 2007-2008 les ajudes als centres públics i privats concertats sostinguts amb fons públics que impartixen ensenyances de règim general d’educació infantil (2n cicle), educació primària i educació secundària obligatòria per al desenvolupament de projectes de compensació educativa (DOCV 16/07/08).

resolució projectes correcció d'errades compensatòria 2008

 Compensatòria

PDF