Funció Pública Educativa

Es convoquen assignacions econòmiques per a desenvolupar projectes d’investigació i innovació educativa biennals

RESOLUCIÓ de 24 de març de 2023, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen assignacions econòmiques per a desenvolupar projectes d'investigació i innovació educativa biennals, en centres docents no universitaris de titularitat pública de la Generalitat, durant els cursos acadèmics 2023-2024 i 2024-2025.

projectes innovació

PDF">PDF

Desenvolupament de les incompatibilitats.

Reial decret 598/1985, pel qual es desenvolupa la llei 53/1984, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques (BOE 04/05/1985)

normativa comuna incompatibilitats

PDF

Reial Decret 375/2003, pel qual s’aprova el Reglament General del Mutualisme Administratiu.

Reial Decret 375/2003, pel qual s'aprova el Reglament General del Mutualisme Administratiu.

reial decret reglament mutualisme 2003

PDF

Aprovació del text refòs de la Llei sobre Seguretat Social dels Funcionaris de l’Estat

Reial Decret 4/2000, pel qual s'aprova el text refòs de la Llei sobre Seguretat Social dels Funcionaris Civils de l'Estat.

text refós seguretat social reial decret funcionaris de l'estat funcionaris 2000

PDF

Condicions d’aplicació del que es preveu en la disposició transitòria 4a de la Llei orgànica 1/1990

Ordre de 5 de desembre de 2000, per la qual es regulen les condicions d'aplicació del que es preveu en la disposició transitòria quarta de la Llei orgànica 1/1990.

ordre llei orgànica disposició transitòria condicions d'aplicació 2000 1990

PDF

Regulació de l’accés a determinats sectors de la funció pública dels nacionals de la resta de la UE

Reial Decret 800/1995, pel qual es regula l'accés a determinats sectors de la funció pública dels nacionals de la resta d'Estats membres de la Unió Europea.

ue reial decret regulació funció pública accés 1995

PDF

Aprovació del reglament de situacions admin. dels funcionaris civils de l’administració de l’Estat

Reial Decret 365/1995, pel qual s'aprova el reglament de situacions administratives dels funcionaris civils de l'administració general de l'Estat.

situacions administratives reial decret reglament funcionaris aprovació 1995

PDF

Accés a sectors de la funció pública dels nacionals de la resta d’Estats membres de la UE

Llei 17/1993, per la qual es regula l'accés a determinats sectors de la funció pública dels nacionals de la restat d'Estats membres de la Comunitat Europea.

ue llei funció pública estats membres estat espanyol accés 1993

PDF

Reglament de règim disciplinari dels funcionaris de l’administració de l’Estat

Reial Decret 33/1986, pel qual s'aprova el reglament de règim disciplinari dels funcionaris de l'administració de l'Estat.

reial decret reglament disciplinari funcionaris de l'estat 1986

PDF

Desenvolupament de la llei 53/1984, d’incompatibilitats del personal públic

Reial Decret 598/1985, pel qual es desenvolupa la llei 53/1984, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.

reial decret normativa comuna incompatibilitats empleats públics 1985

PDF