Reglament disciplinari

Reglament de règim disciplinari dels funcionaris de l’administració de l’Estat

Reial Decret 33/1986, pel qual s'aprova el reglament de règim disciplinari dels funcionaris de l'administració de l'Estat.

reial decret reglament disciplinari funcionaris de l'estat 1986

 Funció Pública Educativa

PDF