1986

Ordre de 6 de juny de 1986, que desplega el Decret 79/1984.

Ordre de 6 de juny de 1986, que desplega el Decret 79/1984.

valencià ordre desplegament decret 1986 1984

 Valencià

PDF

Participació, les funcions i les atribucions de les confederacions, federacions i ampes.

Decret 126/1986, pel qual és regulada la participació, les funcions i les atribucions de les confederacions, federacions i associacions de pares d'alumnes de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana.

participació funcions federacions decret confederacions atribucions ampes 1986

 Pares i mares

PDF

Reglament dels òrgans de govern dels centres públics d’ensenyaments especialitzats

Decret 90/1986, pel qual s'aprova el reglament dels òrgans de govern dels centres públics d'ensenyaments especialitzats.

reglament òrgans de govern ensenyaments especialitzats decret 1986

 Organització EOIs

PDF

Reglament de règim disciplinari dels funcionaris de l’administració de l’Estat

Reial Decret 33/1986, pel qual s'aprova el reglament de règim disciplinari dels funcionaris de l'administració de l'Estat.

reial decret reglament disciplinari funcionaris de l'estat 1986

 Funció Pública Educativa

PDF