1985

Llei 2/1985, de 21 de gener, sobre Protecció Civil (BOE 22, de 25-01-85)

Llei 2/1985, de 21 de gener, sobre Protecció Civil (BOE 22, de 25-01-85)

protecció civil llei boe 1985

 Plans d’autoprotecció

PDF

Desenvolupament de la llei 53/1984, d’incompatibilitats del personal públic

Reial Decret 598/1985, pel qual es desenvolupa la llei 53/1984, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.

reial decret normativa comuna incompatibilitats empleats públics 1985

 Funció Pública Educativa

PDF

Regulació consells escolars

Decret 62/1985, de 13 de maig, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es regulen els Consells Escolars Territorials i Municipals en desplegament de la Llei 11/1984, de 31 de desembre, de Consells Escolars de la Comunitat Valenciana.

regulació decret consells escolars 1985

 Consells escolars

PDF

Llei orgànica 8/1985, reguladora del dret a l’educació. Extracte quant a participació.

Llei orgànica 8/1985, reguladora del dret a l'educació. Extracte quant a participació.

participació llei consells escolars 1985

 Consells escolars

PDF