Funcionaris

Aprovació del text refòs de la Llei sobre Seguretat Social dels Funcionaris de l’Estat

Reial Decret 4/2000, pel qual s'aprova el text refòs de la Llei sobre Seguretat Social dels Funcionaris Civils de l'Estat.

text refós seguretat social reial decret funcionaris de l'estat funcionaris 2000

 Funció Pública Educativa

PDF

Aprovació del reglament de situacions admin. dels funcionaris civils de l’administració de l’Estat

Reial Decret 365/1995, pel qual s'aprova el reglament de situacions administratives dels funcionaris civils de l'administració general de l'Estat.

situacions administratives reial decret reglament funcionaris aprovació 1995

 Funció Pública Educativa

PDF