Instituts escola

Es regula la implantació i el funcionament dels instituts escola

ORDRE 20/2023, de 29 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula la implantació i el funcionament dels instituts escola que integren ensenyaments d'educació infantil, educació primària i educació secundària de la Comunitat Valenciana.

instituts escola 2023

 Educació Infantil

 Educació Primària

 ESO

PDF