Directors o directores

Es convoca un procediment per a la provisió de llocs de directors o directores de centres integrats públics de FP

RESOLUCIÓ de 9 de febrer de 2023, de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoca un procediment per a la provisió, pel sistema de lliure designació, de llocs de directors o directores de centres integrats públics de Formació Professional dependents de l'Administració educativa.

formació professional directors o directores

 FP Cicles Formatius

PDF