Decret 1952023

DECRET 195/2023 s’estableix el currículum del CFGS Gestió de l’Aigua

DECRET 195/2023, de 3 de novembre, del Consell, pel qual s'estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de tècnic o tècnica superiors en Gestió de l'Aigua.

gestió de l'aigua decret 1952023 currículum cfgs

 FP Cicles Formatius

PDF