Carnets professional

Gestió de certes activitats relacionades amb l’obtenció de determinats carnets professionals establits per la normativa de seguretat industrial i s’atorga autorització administrativa per a impartir el

RESOLUCIÓ de 19 de juliol de 2022, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per al desenvolupament, en el curs escolar 2021-2022, de l'Acord de 2 de juliol de 2004 entre Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació i la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, pel qual s'encomana a aquesta la gestió de certes activitats relacionades amb l'obtenció de determinats carnets professionals establits per la normativa de seguretat industrial i s'atorga autorització administrativa per a impartir els cursos addicionals previstos en aquesta reglamentació als centres educatius públics dependents de l'última que realitzen els ensenyaments de formació professional que permeten l'accés als carnets esmentats.

formació professional carnets professional

 FP Cicles Formatius

PDF