2022-23

ORDRE 18/2022, per la qual s’estableix i autoritza el pla d’estudis conduent a l’obtenció del títol de grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny

ORDRE 18/2022, de 29 de desembre, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual s'estableix i autoritza el pla d'estudis conduent a l'obtenció del títol de grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny, especialitat de Disseny Gràfic, itinerari Il·lustració, de l'Escola d'Art i Superior de Disseny de Castelló.

il·lustració disseny gràfic 2022-23

 Ensenyament d’Idiomes i Artístics

PDF

Es regulen les condicions i el procediment de sol·licitud i autorització de modificació de la jornada escolar

RESOLUCIÓ de 13 de desembre de 2022, de la directora general d'Innovació Educativa i Ordenació, per la qual es dicten les instruccions, per al curs 2023-24, sobre el procediment que preveu l'Ordre 9/2022, de 25 de febrer, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les condicions i el procediment de sol·licitud i autorització de modificació de la jornada escolar en els centres sostinguts amb fons públics de segon cicle d'Educació Infantil i Educació Primària del sistema educatiu valencià, i se n'estableix el calendari.

jornada escolar 2022-23

 Jornada Escolar

PDF

Programa per a la dinamització de les biblioteques escolars i el foment de la lectura

RESOLUCIÓ de 2 de desembre de 2022, de la directora general d'Innovació Educativa i Ordenació, per la qual es resol la convocatòria del Programa per a la dinamització de les biblioteques escolars i el foment de la lectura en els centres docents de titularitat pública de la Generalitat.

foment de la lectura biblioteques 2022-23

 Foment de la lectura

PDF

Nou currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de tècnic o tècnica en Postimpressió i Acabats Gràfics

DECRET 196/2022, de 18 de novembre, del Consell, pel qual s'estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de tècnic o tècnica en Postimpressió i Acabats Gràfics.

nou currículum 2022-23

 FP Cicles Formatius

PDF

Resolució d 14 d’octubre per la qual es concedeixen els premis extraordinaris al rendiment acadèmic d’Educació Secundària Obligatòria

RESOLUCIÓ de 14 d'octubre de 2022, de la Direcció General d'Innovació Educativa i Ordenació de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es concedeixen els premis extraordinaris al rendiment acadèmic d'Educació Secundària Obligatòria corresponents al curs 2021-2022.

rendiment acadèmic premis extraordinaris eso 2022-23

 ESO

PDF

Decret per qual es crea l’escola d’Educació Infantil de primer cicle Doctora Anna Lluch, en l’Entitat Local Menor el Perelló.

DECRET 129/2022, de 30 de setembre, del Consell, pel qual es crea l'escola d'Educació Infantil de primer cicle Doctora Anna Lluch, en l'Entitat Local Menor el Perelló.

educació infantil 2022-23

 Educació Infantil

PDF

Decret per qual es crea l’Escola d’Educació Infantil de primer cicle Pequelar, a Betxí.

DECRET 128/2022, de 30 de setembre, del Consell, pel qual es crea, com a centre de titularitat de la Generalitat, l'Escola d'Educació Infantil de primer cicle Pequelar, a Betxí.

educació infantil 2022-23

 Educació Infantil

PDF

Projecte experimental al IES El Grao del cicle formatiu de grau mitjà de tècnic o tècnica en Cuina i Gastronomia, adaptat al perfil d’atenció de sala.

RESOLUCIÓ de 27 de setembre de 2022, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'autoritza en l'IES El Grao la implantació d'un projecte experimental del cicle formatiu de grau mitjà de tècnic o tècnica en Cuina i Gastronomia, adaptat al perfil d'atenció de sala.

projectes experimentals cfgs cfgm 2022-23

 Materials, plans, p. didàctiques, projectes

PDF

Pla general d’actuació anual (PGAA) i el Pla institucional de formació i actualització professional de la Inspecció d’Educació.

RESOLUCIÓ de 2 de setembre de 2022, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual s'aprova el Pla general d'actuació anual (PGAA) i el Pla institucional de formació i actualització professional de la Inspecció d'Educació de la Comunitat Valenciana per al curs 2022-2023.

pgaa 2022-23

 Inspecció educativa

PDF

Instruccions per al curs 2022-2023 en els centres que imparteixen ensenyaments artístics superiors 2022-23

RESOLUCIÓ de 22 de julio de 2022, de la Direcció de l'Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana, per la qual es dicten instruccions per al curs 2022-2023 en els centres que imparteixen ensenyaments artístics superiors.

ensenyaments artístics 2022-23

 Instruccions inici curs

PDF

Calendari escolar del curs acadèmic 2022/2023

RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2022, del director general de Centres Docents, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2022-2023 a la Comunitat Valenciana.

resolució calendari escolar 2022-23

 Calendari Escolar

PDF

Calendari d’admissió Formació Professional, per al curs 2022-2023

RESOLUCIÓ de 24 de març de 2022, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual s'estableix el calendari d'admissió en els ensenyaments sostinguts amb fons públics de Formació Professional de grau bàsic, de grau mitjà i de grau superior, cursos d'especialització i programes formatius de qualificació bàsica, per al curs 2022-2023.

matricula formació professional alumnat admissió 2022-23

 Alumnat

PDF

ORDRE 17/2022, de 25 de març que regula l’oferta de la Formació Professional

ORDRE 17/2022, de 25 de març, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'oferta parcial dels ensenyaments dels cicles de Formació Professional Bàsica de grau mitjà i de grau superior en centres educatius públics i privats de la Comunitat Valenciana.

oferta fp 2022-23

 FP Cicles Formatius

PDF