Pgaa

Pla general d’actuació anual (PGAA) i el Pla institucional de formació i actualització professional de la Inspecció d’Educació.

RESOLUCIÓ de 2 de setembre de 2022, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual s'aprova el Pla general d'actuació anual (PGAA) i el Pla institucional de formació i actualització professional de la Inspecció d'Educació de la Comunitat Valenciana per al curs 2022-2023.

pgaa 2022-23

 Inspecció educativa

PDF