Calendari escolar

Calendari escolar del curs acadèmic 2023/2024

RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2023, del director general de Centres Docents, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2023-2024 a la Comunitat Valenciana.

calendari escolar 2023-24

 Calendari Escolar

PDF

Calendari escolar del curs acadèmic 2022/2023

RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2022, del director general de Centres Docents, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2022-2023 a la Comunitat Valenciana.

resolució calendari escolar 2022-23

 Calendari Escolar

PDF

Calendari escolar del curs acadèmic 2020/2021

RESOLUCIÓ de 29 de maig de 2020, del director general de Centres Docents, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2020/2021.

resolució calendari escolar 2020-21

 Calendari Escolar

PDF

Calendari escolar del curs acadèmic 2019-2020

RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2019, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2019-2020.

resolució calendari escolar 2019-20

 Calendari Escolar

PDF

Calendari escolar per al curs 2018/19

RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2018-2019.

resolució calendari escolar 2018-19

 Calendari Escolar

PDF

Calendari escolar per al curs 2017/18

RESOLUCIÓ d'1 de juny de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2017-2018.

resolució calendari escolar 2017-18

 Calendari Escolar

PDF

Correcció d’errades calendari escolar del curs 2016/2017

Correcció d’errades de la Resolució de 7 de juny de 2016, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la que es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2016/2017.

curs 2016-2017 correcció d'errades calendari escolar

 Calendari Escolar

PDF

Calendari escolar del curs acadèmic 2016-2017

RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2016, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2016-2017.

calendari escolar

 Calendari Escolar

PDF

Modificació parcial del calendari escolar del curs acadèmic 2015-2016

RESOLUCIÓ de 7 de juliol de 2015, del secretari autonòmic d'Educació i Investigació, per la qual modifica parcialment la Resolució de 15 de juny de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2015/2016 i la Resolució 15 de juny de 2015, de les direccions generals de Centres i Personal Docent, i d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es dicten instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent en els centres que impartisquen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2015/2016.

resolució organització modificació calendari escolar 2015-16

 Calendari Escolar

PDF

Calendari escolar del curs acadèmic 2015/16

RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2015-2016.

calendari escolar 2015-16

 Calendari Escolar

PDF

Correcció d’errades a la Resolució sobre festes locals de 2014

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 15 de novem- bre de 2013, de la Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, per la qual s’aprova el calendari de festes locals, retribuïdes i no recuperables en l’àmbit de la Comunitat Valenciana per a l’any 2014.

resolució festes locals correcció d'errades calendari escolar 2014

 Calendari Escolar

PDF

Calendari de festes locals per a 2014

Resolució de 15 de novembre de 2013, de la Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, per la qual s’aprova el calendari de festes locals, retribuïdes i no recuperables en l’àmbit de la Comunitat Valenciana per a l’any 2014.

resolució festes locals calendari escolar 2014

 Calendari Escolar

PDF

Calendari escolar del curs acadèmic 2014-2015

RESOLUCIÓ de 20 de maig de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2014-2015. [2014/4602]

resolució conselleria d'educació calendari escolar 2014-15

 Calendari Escolar

PDF

Calendari escolar del curs 2013/14

RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2013, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2013-2014.

normativa comuna calendari escolar 2013-14

 Calendari Escolar

PDF

Modificació del calendari escolar 2012/13

RESOLUCIÓ de 4 d'octubre de 2012, de la Direcció General de Centres Docents, per la qual es modifica la Resolució de 15 de juny de 2012, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2012-2013.

calendari escolar 2012-13

 Calendari Escolar

PDF

Calendari escolar 2012/13

RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2012, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2012-2013.

calendari escolar 2012-13

 Calendari Escolar

PDF

Calendari escolar 2011/12

RESOLUCIÓ de 26 d’abril de 2011, de la Direcció General d’Ordenació i Centres Docents, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2011/2012 (DOCV (6/05/2011).

resolució calendari escolar 2011-12 2011

 Calendari Escolar

PDF

Calendari escolar 2010/11

RESOLUCIÓ de 22 d’abril del 2010, de la Direcció General d’Ordenació i Centres Docents, per la que es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2010/2011 DOCV 6/05/2010).

resolució calendari escolar 2010-11 2010

 Calendari Escolar

PDF

Calendari i procediment d’admissió alumnat d’Alacant

RESOLUCIÓ de 6 de març de 2009, del director territorial d’Educació d’Alacant, per la qual s’establix el calendari i el procediment d’admissió de l’alumnat en centres públics i centres privats concertats, no universitaris, per al curs 2009/2010 (DOCV 26/03/2009).

resolució calendari escolar admissió alumnat 2009-10 2009

 Calendari Escolar

PDF

Correccio d’errades calendari i procediment d’admissió alumnat 2008/2009 València

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 27 de març de 2008, del director territorial d’Educació de València, per la qual s’establix el calendari i el procediment d’admissió de l’alumnat en centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics per al curs 2008/2009. (DOCV 5731 de 31.03.2008)

resolució correcció d'errades calendari escolar admissió alumnat 2008

 Calendari Escolar

PDF

Calendari i procediment d’alumnat centres docents 2008/09 València

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 27 de març de 2008, del director territorial d’Educació de València, per la qual s’establix el calendari i el procediment d’admissió de l’alumnat en centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics per al curs 2008/2009. (DOCV 5731 de 31.03.2008)

procediment centres docents calendari escolar 2008-09

 Calendari Escolar

PDF

Resolució de 26 de maig de 2005, pel qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2005/2006.

Resolució de 26 de maig de 2005, pel qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2005/2006.

resolució calendari escolar 2005-06 2005

 Calendari Escolar

PDF

Resolució de 29 de maig de 2003, pel qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2003/2004

Resolució de 29 de maig de 2003, pel qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2003/2004

resolució calendari escolar 2003-04 2003

 Calendari Escolar

PDF