Biblioteques

Programa per a la dinamització de les biblioteques escolars i el foment de la lectura

RESOLUCIÓ de 2 de desembre de 2022, de la directora general d'Innovació Educativa i Ordenació, per la qual es resol la convocatòria del Programa per a la dinamització de les biblioteques escolars i el foment de la lectura en els centres docents de titularitat pública de la Generalitat.

foment de la lectura biblioteques 2022-23

 Foment de la lectura

PDF