Manteniment

S’estableix el currículum del CFGS corresponent al títol de tècnic o tècnica superiors en Organització del Manteniment de Maquinària de Vaixells i Embarcacions

DECRET 24/2023, de 10 de març, del Consell, pel qual s'estableix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de tècnic o tècnica superiors en Organització del Manteniment de Maquinària de Vaixells i Embarcacions.

manteniment currículum cfgs

 FP Cicles Formatius

PDF