Expedient

Expedient del procediment d’accés als cossos de catedràtiques i catedràtics d’Ensenyament Secundari, i de catedràtiques i catedràtics d’escoles oficials d’idiomes

RESOLUCIÓ de 22 de maig de 2022, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual s'aprova l'expedient del procediment d'accés als cossos de catedràtiques i catedràtics d'Ensenyament Secundari, i de catedràtiques i catedràtics d'escoles oficials d'idiomes, convocats per Ordre 14/2018, de 30 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

expedient accés cossos de catedràtics

 FP Cicles Formatius

PDF

Aprovació de l’expedient del procediment d’accés al cos d’Inspectors d’Educació,

RESOLUCIÓ de 16 d’abril de 2008, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d’Educació, per la que s’aprova l’expedient del procediment d’accés al cos d’Inspectors d’Educació, convocat per Orde de 24 d’abril de 2007 (25/04/08).

resolució procediment inspectors expedient aprovació accés 2008

 Inspecció educativa

PDF