Carrera professional del PDI / Universitats públiques


{title}

Per què el PDI no té una carrera professional com la que gaudeix la majoria del personal de les administracions públiques valencianes?

STEPV ha elaborat un informe en el qual analitzem les retribucions que rep el professorat universitari de les distintes categories i les comparem amb les que percep el personal del grup A1 (categoria bàsica) de la GVA. Les conclusions són que no hi ha raons objectives que justifiquen l’absència d’una carrera professional per al PDI, tal com la té reconeguda el personal de justícia, el sanitari, el d’administració de la GVA, o el propi PAS universitari, entre d’altres.

Reclamem una Carrera professional per al PDI, ni més ni menys Perquè volem el mateix que ja té reconegut la majoria del personal de les administracions públiques valencianes.