Què és l’FP dual?

La implantació de l’FP dual valenciana començarà el curs 2014/15 i haurà de culminar el curs 2019/20, any en què tots els cicles formatius hauran d’oferir-la.

Llegir »

La privatització de l’FP

Una reforma hauria d’anar dirigida a dotar d’habilitats i de competències flexibles i globals que no s’orienten cap a l’especialització en el desenvolupament d’una tasca concreta.

Llegir »

Raons en contra

STEPV troba moltes objeccions a la manera com la Conselleria planteja la reforma de l'FP i les conseqüències que pot tindre en les condicions del professorat dels cicles formatius.

Llegir »

Propostes de STEPV

L'actual FP és millorable, però per al Sindicat suposa una bona base a partir de la qual construir una formació professional adaptada a l'economia i amb un sentit formatiu.

Llegir »

La gestació del decret

El Consell Valencià de la Formació Professional (CVFP) ha estat reunint-se durant els mesos de març i abril per debatre el model d’FP dual que la Conselleria vol implantar en el sistema educatiu valencià.

Llegir »

Tipus d’empresa i FP dual

Hi ha especialitats que encaixen millor amb l'estructura de les grans empreses, mentre que les dificultats augmenten per a encaixar en les pimes.

Llegir »

Normativa sobre FP

Consulta el recull legislatiu de normativa sobre Formació Professional i Cicles formatius en la nostra web.

Llegir »

Qui elabora el projecte d'FP dual?

Direcció, cap de departament i professorat. Les funcions són:

  • Fer la programació
  • Buscar empreses
  • Obtindre contractes o beques
  • Signar convenis de col·laboració
  • Establir horaris i condicions

Alumnat: hores en l'empresa i en l'escola