Propostes de STEPV

L'actual FP és millorable, però per al Sindicat suposa una bona base a partir de la qual construir una formació professional adaptada a l'economia i amb un sentit formatiu.

14 / 09 / 2013 | STEPV propostes fp dual
Ampliació de les FCT
Pensem que el període d’FCT es pot ampliar a un any, fins i tot que l’alumne puga anar a més d’una empresa per diversificar l’experiència laboral en pràctiques. També es podria allargar les FCT i que foren becades o amb contractes d’aprenentatge.
Aplicació dels actuals
Tant el Reial Decret 395/2007 que planteja la “Formación en alternancia con el empleo”, com el Reial Decret 1147/2011 d’Ordenació de l’FP que estableix els programes de formació en alternança amb l’activitat de l’empresa, són ferramentes que cal implementar i experimentar, ja que són polítiques que no s’han experimentat en l’àmbit educatiu.
Més diàleg i col·laboració entre escola i empresa
No necessitem tantes lleis, decrets i reglaments; i si ens cal que permeten als instituts i departaments relacionar-se directament amb les empreses i cambres de comerç per a realment definir i optimitzar el treball que és fa a l’escola i definir les necessitats dels agents implicats en l’ensenyament professional.