FP Dual

STEPV

STEPV


Tipus d’empresa i FP dual

18 / 09 / 2013
Hi ha especialitats que encaixen millor amb l'estructura de les grans empreses, mentre que les dificultats augmenten per a encaixar en les pimes.
Continua llegint  

La gestació del decret

14 / 09 / 2013
El Consell Valencià de la Formació Professional (CVFP) ha estat reunint-se durant els mesos de març i abril per debatre el model d’FP dual que la Conselleria vol implantar en el sistema educatiu valencià.
Continua llegint  

Propostes de STEPV

14 / 09 / 2013
L'actual FP és millorable, però per al Sindicat suposa una bona base a partir de la qual construir una formació professional adaptada a l'economia i amb un sentit formatiu.
Continua llegint  

Raons en contra

14 / 09 / 2013
STEPV troba moltes objeccions a la manera com la Conselleria planteja la reforma de l'FP i les conseqüències que pot tindre en les condicions del professorat dels cicles formatius.
Continua llegint  

La privatització de l’FP

14 / 09 / 2013
Una reforma hauria d’anar dirigida a dotar d’habilitats i de competències flexibles i globals que no s’orienten cap a l’especialització en el desenvolupament d’una tasca concreta.
Continua llegint  

Què és l’FP dual?

14 / 09 / 2013
És un model de formació que combina la formació en el centre educatiu amb la formació en el centre de treball. Inspirat en el model alemany de formació mixta en les empreses i els centres educatius, és un dels punts estel·lars de la reforma educativa del ministre Wert. La Conselleria d’Educació s’avança, com en altres aspectes de l’organització del sistema educatiu, a l’aprovació de la LOMQE i ha redactat un projecte d’FP dual per al País Valencià, negociat en el Consell Valencià de la Formació Professional.
Continua llegint  

Entrades recents en Pensades