Què és l’FP dual?

És un model de formació que combina la formació en el centre educatiu amb la formació en el centre de treball. Inspirat en el model alemany de formació mixta en les empreses i els centres educatius, és un dels punts estel·lars de la reforma educativa del ministre Wert. La Conselleria d’Educació s’avança, com en altres aspectes de l’organització del sistema educatiu, a l’aprovació de la LOMQE i ha redactat un projecte d’FP dual per al País Valencià, negociat en el Consell Valencià de la Formació Professional.

STEPV | 14 / 09 / 2013 fp dual cicles formatius

La implantació de l’FP dual valenciana començarà el curs 2014/15 i haurà de culminar el curs 2019/20, any en què tots els cicles formatius hauran d’oferir-la.
El marc legislatiu del decret valencià és el Reial Decret 1529/2012 de 8 de novembre del Ministeri de la Presidència, on es desenvolupen les característiques dels contractes per a la formació i l’aprenentatge en empreses, i que és la base de l’FP dual a l’Estat espanyol.
Arran del decret valencià, els mòduls dels cicles formatius hauran d’adaptar l’oferta formativa per a oferir entre un 33 i un 50% de la formació en centres de treball. Això suposarà una sèrie de canvis que afectaran la programació i l’organització dels cicles, així com les tasques assignades al professorat. Alhora, es creen noves funcions en el sistema, que hauran de desplegar tant el professorat com el personal de l’empresa.
Cada any, els centres hauran d’elaborar un projecte d’FP dual que presentarà en la direcció general corresponent abans del 31 de gener perquè siga aprovat, previ informe de la inspecció. Aquest projecte inclourà informació sobre el nombre d’alumnes i la distribució de la jornada en el centre de treball i en el centre educatiu. Cada centre elaborarà la programació, buscarà empreses on s’haurà d’impartir la part pràctica, i haurà d’obtindre els contractes i beques que retribuïsquen les pràctiques de l’alumnat en les empreses. Tinguem en compte que l’alumnat és objecte d’un contracte d’aprenentatge amb l’empresa i que, per tant, ha d’estar retribuït. Aquesta retribució és a càrrec de l’empresa o s’obté a través de beques.
L’equip docent del mòdul s’encarregarà, a més de la docència d’un 50 al 66% del temps, de fer la programació general del mòdul i l’adaptació específica per a cada alumne i empresa. Serà també el que avaluarà l’alumnat al final de cicle. La durada del cicle serà de 2.000 hores, ampliables a 3.000.
Es crea la figura del tutor/a per cada grup, que s’ocuparà de coordinar l’equip docent del cicle amb el centre de treball. Serà un docent del centre educatiu, que serà qui el designarà, i disposarà d’hores lectives per a fer la tasca.
Es crea també la figura de l’instructor/a en l’empresa, que serà un treballador/a del centre de treball i que no podrà ser, en cap cas, una persona contractada expressament. Haurà de coordinar-se amb el tutor/a del centre educatiu per a fer el seguiment de l’alumnat i garantir l’adquisició de les competències marcades per l’equip docent.
Les empreses on es realitzen les pràctiques formatives hauran de complir una sèrie de requisits, entre les quals hi ha la del certificat d’empresa socialment responsable.Deixa un comentari

Normes d'us:

Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana. / No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes. / Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles. / Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.

entrades més recents