Tipus d’empresa i FP dual

Hi ha especialitats que encaixen millor amb l'estructura de les grans empreses, mentre que les dificultats augmenten per a encaixar en les pimes.

18 / 09 / 2013 | STEPV pymes grans empreses fp dual empreses
ESPECIALITATS QUE ENCAIXEN EN GRANS EMPRESES
  • Competència deslleial entre els treballadors de l’empresa, ja que els alumnes cobraran entre 300 i 400 euros al mes, i hi treballan fent “pràctiques” durant més d’un any.
  • L’empresa selecciona els alumnes contractats sense cap transparència.
  • L’empresa obté la subvenció de cada contracte a través de fons europeus, de diners contra l’atur o de diners per a formació ocupacional.

El cost per a l’empresa és poc, ja que aquests contractes estan subvencionats amb diners públics, raó per la qual els contractes de formació es poden convertir en mà d’obra barata.

ESPECIALITATS QUE ENCAIXEN EN PIMES
  • Gran diversificació de programacions específiques, que haurà de fer el professorat, i unes avaluacions amb molta disparitat de criteris.
  • Molta dificultat de trobar instructors de les empreses amb una formació adequada.
  • Molta dificultat per a la petita empresa a l’hora de fer-los un contracte d’aprenentatge.
  • Gran part dels continguts curriculars no és podran impartir per falta de mitjans en totes les empreses.