La gestació del decret

El Consell Valencià de la Formació Professional (CVFP) ha estat reunint-se durant els mesos de març i abril per debatre el model d’FP dual que la Conselleria vol implantar en el sistema educatiu valencià.

14 / 09 / 2013 | STEPV negociacions gestació fp dual decret

STEPV hi ha participat com a convidat, ja que no hi pertany. Tant les aportacions inicials al CVFP com a les meses tècniques dels dies 24 d’abril i 2 de maig de 2013 han anat en el sentit de millorar el document quant a les condicions de treball docent i introduir en el text aspectes perquè aquesta formació puga garantir:

  • Que el professorat tinga les condicions idònies per a poder desenvolupar la seua tasca i implementar-la correctament amb un mínim d’hores lectives, i no amb hores complementàries, tal com ha quedat en el document final, on només el professorat tutor d’FP dual tindrà hores lectives de dedicació. La Conselleria argumenta per a negar-se a acceptar açò que el País Valencià és l’únic territori on el professorat tutor disposarà d’hores lectives de dedicació. Però per a STEPV és indispensable que el professorat que tinga alumnat en FP dual dispose d’una hora lectiva, almenys, per a fer la seua tasca amb qualitat.
  • Que l’alumnat acollit al model d’FP dual obtinga els coneixements i les capacitats en igualtat de condicions que la resta d’alumnat d’FP ordinària. I que aquest alumnat no es convertisca en mà d’obra barata. Per això apostem per contractes i/o beca, i no per treball voluntari, tot i no ser tampoc la solució ideal.
  • Que les empreses disposen de suficient personal fix (mínim 3 persones treballant en l’empresa amb contracte indefinit) per a poder tindre instructors i que les empreses que col·laboren en aquest model d’FP dual no hagen fet un ERO des de la darrera reforma laboral de Rajoy. Aquesta proposta tampoc no ha sigut acceptada per part de l’Administració, cosa que ens fa sospitar que, en definitiva, el que es vol amb el nou model d’FP dual és aconseguir mà d’obra barata i la desregularització del mercat laboral. És a dir, un altre pas en les polítiques neoliberals de la consellera d’Educació que no busquen afavorir polítiques actives d’ocupació al PV.
  • Que les treballadores i treballadors de les empreses en FP dual no es troben amenaçats per part de l’alumnat que hi va per formar-se en un centre de treball, ja que aquest alumnat cobrarà molt per davall del que cobraria un/a treballador/a de l’empresa.
  • Crear un altra comissió de seguiment formada per l’Administració i totes les organitzacions sindicals de la mesa perquè la vigilància i el control en la implementació de l’FP dual no quede relegada al CVFP, controlat per les confederacions d’empresaris i només dos dels cinc sindicats que formem la mesa.


Finalment, STEPV-Iv ha proposat garanties per a l’alumnat, el professorat, el conjunt de treballadors i treballadores i la ciutadania valenciana en general, ja que és, al cap i a la fi, per a qui treballa l’organització en matèria d’educació, formació i ocupabilitat, de forma responsable i amb sensibilitat envers els drets socials que tant de temps ens han costat aconseguir. Com que aquestes garanties no han sigut recollides en el text definitiu, STEPV-Iv demana que en els posteriors desenvolupaments reglamentaris es tinguen en compte les peticions inicials.