Pels drets laborals


Les retallades s’han acarnissat amb els drets laborals del professorat valencià. Les mesures dels governs, amb l’excusa de la crisi, han suposat l’augment de la càrrega de treball, lectiva i burocràtica, la retallada en les retribucions o, directament, la pèrdua del lloc de treball per a moltes interines i molts interins. Això és profundament injust. STEPV ha elaborat una taula reinvicativa de recuperació dels nostres drets de forma immediata.

Derogació de l’acord de professorat interí i negociació d’un de nou

El col·lectiu més precari de l’ensenyament mereix un acord que respecte el seu dret al treball.


Reducció de la càrrega lectiva i burocràtica del professorat

Hem de recuperar les condicions de treball que tant ens van costar aconseguir.


Reducció de les ràtios i millora de les plantilles en totes les etapes

Ràtios altes i retallades de les plantilles impossibiliten un sistema de qualitat, comporta l’acomiadament de professorat interí i el desplaçament del funcionariat.


Negociació de l’ordre de jornada continuada

La conselleria ha de deixar de frustrar les expectatives del professorat i dels centres i negociar l’ordre de manera immediata.


No aplicació de la LOMQE

Mentres no siga derogada, cal prendre totes les mesures per a dificultar-ne l’aplicació. La llei Wert és una llei injusta, al servei de la privatització i contra l’escola pública.


Negociació d’un calendari escolar raonable

Ja n’hi ha prou, d’ocurrències. És necessària una racionalització de la jornada i el calendari escolar, que respecte al ritme i la salut de la comunitat educativa.