El MEC retira el polèmic Projecte de Decret d’Especialitats de Secundària

El Ministeri d'Educació, gràcies a la pressió exercida des de les organitzacions sindicals i a la indignació social que havia provocat la seua proposta de Decret d'Especialitats, ha hagut de claudicar, retirar el text i remetre un de nou, de caràcter tècnic.

El MEC prossegueix amb el desenvolupament de la LOMQE i, com sabem, apareixen noves matèries, tant a l'ESO com en els BATXILLERATS. El que es plantejava en el Projecte de Decret que va suscitar el rebuig unànim dels sindicats, era una extensió sense precedents de l'obligatorietat d'impartir afins, un projecte vinculat a la reconversió que el MEC preveu derivada de la reducció pressupostària compromesa amb la Comissió Europea.

La retirada del primer Projecte de Decret d’Especialitats i la seua substitució per un nou redactat amb caràcter tècnic és una victòria indubtable dels que ens oposem a la LOMQE i al seu desenvolupament.

Però aquest nou Projecte segueix plantejant l’existència de matèries “afins” per al professorat, com veurem en el breu resum adjunt. I segueix mantenint qüestions derivades de la LOE amb les quals, des de STEPV i la Confederació d’STEs, ja vam manifestar el nostre desacord en 2008, durant la negociació del Decret actualment en vigor.

En aquest nou text, l’Administració fa una proposta d’atribució de les noves matèries que contempla la LOMQE a les especialitats docents existents. També determina quines especialitats podran impartir els mòduls de l’FP bàsica. I determina les titulacions necessàries per a exercir la docència en els centres privats.

  Els annexos III, IV i V del text original són substituïts per adequar-los a la LOMQE i a les noves matèries que apareixen, a les que desapareixen i a les que modifiquen la seua denominació. Els annexos III i IV indiquen les matèries que el professorat ha d’impartir en funció de la seua especialitat.

Annex III: matèries i especialitats de l’ESO. Novetats

Annex IV: matèries i especialitats del Batxillerat, Novetats

L’annex V relaciona les matèries que el professorat PODRÀ impartir.

Es tracta de la nova proposta sobre matèries afins que difereix en gran mesura de la proposta inicial del MEC.
Cal destacar que la nova matèria Iniciació a l’Activitat Empresarial i Emprenedora de l’ESO podrà ser impartida per professorat de les especialitats d’Administració d’Empreses, i FOL (en aquest últim cas es requereix titulació específica en Ciències Socials i Jurídiques amb formació en Economia) .

Annex VI. Nou

S’atribueix la docència dels mòduls de Comunicació i Societat de la FP bàsica al professorat de Llengües Modernes, Vernacla i Castellana, així com al de Geografia i Història. El Mòdul de Ciències aplicades se li atribueix al professorat de Biologia i Geologia, Física i Química, Matemàtiques i Tecnologia.

Algunes altres novetats relacionades amb desenvolupaments de la LOMQE completen aquest Projecte de Decret: les matèries resultants de la regulació dels nous programes que vinguin a substituir els programes de diversificació curricular i la de la possible unificació de matèries en primer curs d’ESO s’atribueixen a qualsevol especialitat de professorat que tingués atribució per a impartir qualsevol de les matèries incloses en aquests àmbits.

Es tracta doncs, d’un retrocés en tota regla de les posicions inicials del Ministeri. Aquest mateix camí ha de ser el que ens oriente per seguir lluitant perquè la LOMQE i els seu desenvolupament no siguen aplicats en el nostre sistema educatiu. I aquesta és la nostra exigència dirigida en aquest cas a la Conselleria d’Educació.

Descarrega’t el nou esborrany de Decret d’especialitats