DOGV Ofertes d'ocupació pública

07 juliol 2021

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Ajuntament d’Onil. Bases especifiques per a la provisió en propietat de dues places d’oficial o oficiala de la policia local, mitjançant promoció interna. [2021/6962] (DIARI nº 9121, de 06.07.2021)


RESOLUCIÓ de 22 de juny de 2021, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual s’aprova l’expedient del procediment selectiu d’accés al cos docent de subgrup superior de professors i professores d’Ensenyament Secundari, convocat per l’Ordre 4/2020, de 27 de febrer, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. [2021/7213] (DIARI nº 9121, de 06.07.2021)

Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es modifica la composició de la comissió de valoració del concurs general número 58/2021, per a la provisió de llocs de treball de direcció, caps de secció i de nivell 24, de naturalesa funcionarial, d’administració especial, dels cossos A1-15 superior tècnic d’enginyeria agrònoma, A1-23 superior tècnic de veterinària, A1-27 superior tècnic de l’administració del medi ambient i A1-32 superior tècnic de laboratori, de l’Administració de la Generalitat. [2021/7341] (DIARI nº 9121, de 06.07.2021)

Empresa de Servicis de Paiporta (ESPAI). Convocatòria del procés selectiu per a la contractació indefinida de personal laboral fix per a una plaça de la categoria oficial lampista per al servei de jardineria i altres instal·lacions municipals i per a la formació d’una borsa de treball temporal. [2021/6828] (DIARI nº 9121, de 06.07.2021)

Ajuntament d’Onil. Bases per a la provisió en propietat d’una plaça d’agent de policia local, mitjançant consolidació d’ocupació temporal, inclosa en l’oferta d’ocupació pública 2019. [2021/6963] (DIARI nº 9121, de 06.07.2021)

Ajuntament de Cullera. Convocatòria i bases reguladores per a la provisió en propietat de quatre places d’auxiliar administratiu d’administració general pel procediment de promoció interna. [2021/6941] (DIARI nº 9121, de 06.07.2021)

RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2021, de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs d’accés a places de cossos docents universitaris. Convocatòria 155. [2021/6878] (DIARI nº 9121, de 06.07.2021)