DOGV Ofertes d'ocupació pública

13 juliol 2021

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Ajuntament de l’Alcora. Convocatòria del procés selectiu per a la provisió en propietat d’una plaça d’oficial o oficiala de la policia local. [2021/6999] (DIARI nº 9125, de 12.07.2021)

Ajuntament de l’Alcora. Convocatòria del procés selectiu per a proveir en propietat una plaça d’informador o informadora turístics. [2021/7000] (DIARI nº 9125, de 12.07.2021)

Ajuntament de Calp. Oferta d’ocupació pública per a l’any 2021. [2021/7071] (DIARI nº 9125, de 12.07.2021)

Ajuntament de l’Alcora. Convocatòria del procés selectiu per a proveir en propietat una plaça d’administratiu o administrativa. [2021/7001] (DIARI nº 9125, de 12.07.2021)

RESOLUCIÓ de 29 de juny de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Convenio plan municipal de drogodependencias - Anualidad 2021. CPI-21-283». [2021/7353] (DIARI nº 9125, de 12.07.2021)

RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Reto en Física de sabor: «el experimento desafía la teoría» (EXPEDITE). CPI-21-280», Programa Prometeu per a grups d’investigació d’Excelència de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (actual Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital) (GVPROMETEO2019-113). [2021/7355] (DIARI nº 9125, de 12.07.2021)

RESOLUCIÓ de 2 de juliol de 2021, del Rectorat de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés específic de promoció interna per a l’accés a l’escala superior d’estudis de la Universitat Jaume I de Castelló. [2021/7521] (DIARI nº 9125, de 12.07.2021)

Diputació Provincial d’Alacant. Convocatòria i bases reguladores del concurs oposició per a seleccionar una plaça d’animador o animadora juvenils pel torn lliure. [2021/6998] (DIARI nº 9125, de 12.07.2021)

RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Neutrino masses and dark matter: towards the new standard model. CIDEGENT/2020/020. CPI-21-287», a càrrec del Programa per al Suport de Persones Investigadores amb Talent (Pla GenT), Ordre 4/2018, de 7 de març, convocades per Resolució de 19 de desembre de 2019, de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital. [2021/7358] (DIARI nº 9125, de 12.07.2021)

RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Explorando la frontera del Espacio y el Tiempo a la máxima resolución angular. CIDEGENT/2018/021. CPI-21-288», a càrrec del Programa per al suport de persones investigadores amb talent (Pla GenT), Ordre 4/2018, de 7 de març, convocades per Resolució de 12 de desembre de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (actual Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital). [2021/7360] (DIARI nº 9125, de 12.07.2021)

RESOLUCIÓ d’1 de juliol de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Contrato de apoyo tecnológico para la creación de la app Pictogram Room 3.0. CPI-21-290». [2021/7352] (DIARI nº 9125, de 12.07.2021)

RESOLUCIÓ de 8 de juliol de 2021, del Rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló, per la qual es convoca concurs de selecció de professorat contractat doctor. [2021/7582] (DIARI nº 9125, de 12.07.2021)

RESOLUCIÓ de 28 de juny de 2021, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoca la constitució d’una borsa de treball de tècnic o tècnica superiors de laboratori, per a la prestació de serveis al Centre de Suport Tecnològic, amb caràcter de funcionari interí o nomenament provisional per millora d’ocupació. (codi 2021/P/FI/ACON/8). [2021/7327] (DIARI nº 9125, de 12.07.2021)