DOGV Ofertes d'ocupació pública

06 juliol 2021

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ d’11 de juny de 2021, del Vicerectorat d’Investigació i Transferència la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la selecció d’una plaça de personal tècnic de suport a la investigació d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra o servei a temps parcial. Projecte: «Subvencions del programa per al suport a persones investigadores amb Talent-Pla GenT». Referència CDEIGENT/2018/013. Codi: 18I452/02. [2021/6702] (DIARI nº 9110, de 18.06.2021)

Ajuntament d’Ibi. Bases de la convocatòria del procés selectiu per a proveir set places d’agent de policia local. [2021/6844] (DIARI nº 9120, de 05.07.2021)

Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 8 de juny de 2021, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 65/2021 per a la provisió de llocs de treball de direcció caps de secció i nivell 24, de naturalesa funcionarial, d’administració especial, dels cossos A1-19 superior tècnic en acció social i administració de serveis socials, A1-20 superior tècnic de psicologia, A1-24 superior tècnic de medicina i A1-30 superior tècnic de psicopedagogia, de l’Administració de la Generalitat. [2021/7340] (DIARI nº 9120, de 05.07.2021)

Ajuntament de Quart de Poblet. Convocatòria del procés selectiu per a la provisió del lloc de director o directora de recursos humans, innovació i emprenedoria. [2021/6840] (DIARI nº 9120, de 05.07.2021)

RESOLUCIÓ de 17 de juny de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública de dues places d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Expert Support in the definition and implementation of the database generation process. CPI-21-268». [2021/7132] (DIARI nº 9120, de 05.07.2021)

RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Implementación y demostración de la funcionalidad de una nueva sonda para el aumento de la resolución espacial en tomografía por emisión de positrones (PET). CPI-21-275». Programa SEJI 2019 (Subvencions a l’excel·lència científica de juniors investigadors) (SEJI/2019-014). [2021/7064] (DIARI nº 9120, de 05.07.2021)

RESOLUCIÓ de 30 de juny 2021, de la vicepresidenta i presidenta en funcions del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual es fan públiques les bases aprovades pel Consell Rector, per a la constitució de la borsa de treball temporal per a la contractació laboral temporal en la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana en la categoria de Subdirecció d’Informatius Diaris, i se’n fa pública la convocatòria. [2021/7285] (DIARI nº 9120, de 05.07.2021)

RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Towards a pedagogy of hope, resilience & action: innovating curricula for inclusive & global citizenship through the frame work of the UN global goals (SDGS). CPI-21-247». [2021/7066] (DIARI nº 9120, de 05.07.2021)

RESOLUCIÓ de 16 de juny de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Acord de cooperació entre la Generalitat Valenciana, a través de la Vicepresidència segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, i la Universitat de València - Estudi General per a la realització de les activitats de la càtedra de nova transició verda durant l’exercici 2020. Línia nominativa T1715000. CPI-21-271». [2021/7065] (DIARI nº 9120, de 05.07.2021)

RESOLUCIÓ de 23 de juny de 2021, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’oficial o oficiala de laboratori de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Materiales magnéticos moleculares multifuncionales. CPI-21-215». Subvencions a grups d’investigació consolidats de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital. (AICO/2020/183). [2021/7131] (DIARI nº 9120, de 05.07.2021)